ניהול הרשאותניהול הרשאות

מספר מכרז

שם מכרז

עלות מסמכי המכרז

תאור המכרז

תאריך עדכון

תאריך אחרון להגשה

לפרטים נוספים

זוכה במכרז

קבצים

תשלום מקוון

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית באר שבע

שתף מישהו:
מספר מכרז:הליך מס' 53/2017
תאריך עדכון:24/01/2018
תאריך אחרון להגשה:11/02/2018
עלות מסמכי המכרז:את מסמכי הבקשה ניתןלקבל, ללא תמורה, במשרדי העירייה, בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00 , או באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת: www.beer-sheva.muni.il . מסמכי הבקשה יוגשו בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים.
קבצים מצורפים:

הליך 53-2017- הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית באר שבע.

פרוטוקול שאלות הבהרה מס' 1 הליך 53-2017 ספר ספקים.

תיאור:

עיריית באר שבע (להלן: "העירייה"), מזמינה ספקים/קבלנים להגיש בקשה להיכלל בספר הקבלנים והספקים של העירייה (להלן: "ספר הספקים"). הרישום בספר הספקים נדרש לטובת פניית העירייה לרשומים בו, במכרזי זוטא ו/או בנוהל הצעות מחיר, שעורכת העירייה במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה (3) 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות").

פרטים נוספים:

ניתן לפנות למחלקת התקשרויות וביטוח, בחדר 129 בבניין העירייה טל: 08-6463804/705; פקס: 08- 6463630 או בדוא"ל .hitkash@br7.org.il.