דוחות שנתיים - חוק חופש המידע

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בדו"חות המפורסמים מטעם הממונה על חופש המידע עפ"י חוק חופש המידע השנ"ח-1998.