דרושים

  
  
  
מפקח/ת ניקיון בבתי הספר היסודיים במנהל החינוךחדש30/201717/07/2017 16:00
עו"ס בקהילה – שיקום שכונות באגף הרווחהחדש31/201717/07/2017 16:00
אדריכל/ית ליחידה לשימור מבנים ואתרים באגף ההנדסהחדש41/201717/07/2017 16:00
מפקח/ת אחזקת ריהוט רחוב באגף האחזקה העירוניחדש42/201717/07/2017 16:00
עובד אמת - איסוף מידע ותכנון בתחום ההשמה החוץ ביתית באגף הרווחהחדש44/201717/07/2017 16:00
עו"ס מלווה צעירים בתכנית יתד באגף הרווחהחדש47/201717/07/2017 16:00
מנהל/ת סיירת ירוקה עירונית באגף איכות הסביבהחדש48/201717/07/2017 16:00
קב"ט/ית מוסדות חינוך 16/201703/07/2017 16:00
מנהל/ת המרכז לילד ולמשפחה ותחום ילדים ונוער באגף הרווחה34/201703/07/2017 16:00
מתאם/ת רווחת בעלי חיים באגף איכות הסביבה35/201703/07/2017 16:00
עו"ד ממונה תחום תביעות וביטוח במחלקת התקשרויות וביטוח37/201703/07/2017 16:00
רכז/ת רישוי שילוט- במחלקת שילוט ואכיפה באגף הפיקוח העירוני38/201703/07/2017 16:00