דרושים

להלן רשימת משרות פנויות בעיריית באר שבע
 
  
  
  
מנהל/ת תחום שירות עירוניחדש77/201715/03/2018 16:00
פקחים מסייעים / פקחים עירוניים באגף הפיקוח העירוניחדש8/201815/03/2018 16:00
עו"ס משפחה באגף הרווחהחדש10/201815/03/2018 16:00
מתכנן/ת במחלקת תכנון באגף ההנדסהחדש13/201815/03/2018 16:00
מנהל/ת תחום אנרגיה במחלקת חשמל באגף ההנדסהחדש18/201815/03/2018 16:00
מפקח/ת נכסים באגף הנכסים106/201726/02/2018 16:00
עו"ס מרכז/ת נושא הגיל הרך באגף הרווחה121/201726/02/2018 16:00
עו"ס מלווה צעירים בתכנית יתד באגף הרווחה17/201826/02/2018 16:00