דרושים

להלן רשימת משרות פנויות בעיריית באר שבע
 
  
  
  
סגן/ית מנהל/ת אגף תנועה ובטיחות בדרכים119/201725/12/2017 16:00
וועדת קבלה - לשנה"ל תשע"ח דרושים סייעות לגני הילדים בחינוך הרגיל ( מילוי מקום על פי קריאה )וועדת קבלה 21/12/2017 16:00
אחראי/ת תחזוקה וניקיון בבית-ספר- (על פי קריאה בהתאם לצורך)75/201717/12/2017 16:00
מנהל/ת תחום שירות ברשות77/201717/12/2017 16:00
מנהל/ת פרויקטים במח' תכנון וביצוע פרויקטים באגף גנים ונוף89/201717/12/2017 16:00
קצין ביקור סדיר במינהל החינוך90/201717/12/2017 16:00
מנהל/ת מחלקת שימור מבנים באגף ההנדסה98/201717/12/2017 16:00
מפקח/ת אינוונטר עירוני, אגף כלכלה רכש והתקשרויות109/201717/12/2017 16:00
מנהל/ת יישומי עיר חכמה באגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת110/201717/12/2017 16:00
מנהל/ת פרויקטים Project Manager באגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת111/201717/12/2017 16:00
סייר/ת לסיירת המוקד העירוני113/201717/12/2017 16:00