פרסום הסדר מותנה

קובץמסנן
  
תיק פיקוח מס' 20150005826/07/2018
תיק פיקוח מס' 20150032727/06/2018