הקצאות מקרקעין

עיריית באר שבע מקצה נכסים בשטחי העיר ללא תמורה או בתשלום סמלי עבור מגוון עמותות, על מנת לאפשר להן לקיים פעילויות שונות המקדמות את הקהילה והתושב בתחומים כגון: תרבות, חינוך, ספורט, דת, רווחה ועוד.
הקצאות המקרקעין מתבצעות בהתאם לצרכי העירייה, ולמלאי הנכסים העירוני. הנוהל להקצאת מקרקעין כולל פירוט על הזכאים להקצאה, ועל הצעדים שיש לנקוט על מנת לקבל את אותה זכאות. 
אין בנוהל זה או בקביעותיו, כדי לחייב את עיריית באר שבע להעמיד נכסים לשימוש העמותות.

טפסים

 

פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
08-646364108-6463857בניין העירייהvictoriat@br7.org.il

 

רשימת הקצאות

  
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 75 מיום 7/2/2018 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 27 בגוש 38116 ברחוב וורבורג, שכונה א' "עמותת שבטי ישראל" עמותה רשומה 580568434
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 70 מיום 6/12/2017 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 11, בגוש 38364, ברחוב שקמה פינת רימון, שכונת רמות "עמותת שערי ניסים" עמותה רשומה 580339471
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 31 בגוש 38262 ברח' בזל שכונה א',  "עמותת קדוש ישראל בנתיבות" עמותה רשומה 580477669
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 82, בגוש 38024 ברח' ורבורג שכונה א',  "עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ)" ח.פ 51353233
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 62 מיום 3.5.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין חלקה 14 (חלק), 15 (חלק), 141 (חלק) בגוש 38108 ברח' יעקב דורי 27, "עמותת דרכי נוער", עמותת רשומה 580170330
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 29 בגוש 38369 ברחוב רחבעם זאבי, שכונת רמות "עמותת בית חב"ד המרכזי באר שבע", עמותה רשומה 580111805
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 82 בגוש 38138 ברחוב אביגדור המאירי, שכונת נווה זאב "עמותת חסיתי בך - באר שבע", עמותה רשומה 580460954
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 13 בגוש 38372 ברחוב גרינפלד, שכונת רמות "בית כנסת האר"י הקדוש יצחק ישראל באר שבע", עמותה רשומה 580595205
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 38 בגוש 38091 ברחוב שמעון ברנפלד, שכונה ד', "ישיבת בני עקיבא אוהל שלמה", עמותה רשומה 580062446
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 60 מיום 1.2.17 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 29 בגוש 38080 ברחוב שמעון בן שטח, שכונה ד', "עמותת נגבה – רשת בתים חמים לילדים בסיכון", עמותה רשומה 580466928
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה  הקצאת מקרקעין – חלקה 18 (חלק) בגוש 38122 ברחוב עין גדי, שכונה ט'     "קהילת אשל אברהם" עמותה רשומה 580027373
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה  הקצאת מקרקעין – חלקה 125 בגוש 38089 ברחוב יהודה הלוי, שכונה ד', "רשת גנים של אגודת ישראל", עמותה רשומה 580070092
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 55 מיום 2.11.16 אישרה הקצאת מקרקעין – חלקה 37 (חלק) בגוש 38130 ברחוב גולדה מאיר, שכונה י"א "מרכז גני ילדים", עמותה רשומה 580217263
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין - חלקה 119 (חלק) בגוש 38102 ברח' טבנקין, "מח"ר- מעורבות חינוך רווחה"  עמותה רשומה 580355105
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין - חלקה 1 (חלק) בגוש 38615 ברח' עזריאלי פינת יהודה הלוי, "קרן אסתר ויונה  קירשנבאום למען קשישים" עמותה רשומה 580217172
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה)  הקצאת מקרקעין - חלקה 1, בגוש 401009  ברח' חנה רובינא,  שכונה נווה מנחם     עמותת "יקירי באר שבע תורת ר' דוד משה" עמותה רשומה 580283158
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 50 מיום 3.8.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין –חלקה 14 (חלק), בגוש 38371  ברחוב שמשון עמיצור, שכונת רמות עמותת "יגדיל תורה" עמותה רשומה 580551075
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 45 מיום 18.5.16 אישרה הקצאת מקרקעין –  חלקה 34 בגוש 38072 ברחוב כיכר הקיני שכונה ד', עמותת "שובו" עמותה רשומה 580264208.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 45 מיום 18.5.16 אישרה הקצאת מקרקעין –  חלקה 1 בגוש 38615 ברחוב יהודה הלוי שכונה ד', עמותת "שובו" עמותה רשומה
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 45 מיום 18.5.16 אישרה הקצאת מקרקעין במגרש 935 חלקה 37 (חלק) בגוש 38130 ברח' אריה דולצ'ין שכונה י"א עמותת נטע ארז עמותה רשומה 580372126.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 45 מיום 18.5.16 אישרה הקצאת מקרקעין במגרש 911 חלקה 1 (חלק) בגוש 38061 ברח' שטרית, שכונה י"א עמותת נטע ארז עמותה רשומה 580372126.
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 45 מיום 18.5.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – במגרש 4, חלקה 1 (חלק), בגוש 38061  ברחוב יהודה הלוי שכונה ד', עמותת "נטע ארז" עמותה רשומה 580372126.
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 44 מיום 6/4/16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 164 (בשלמות), בגוש 38130 ברחוב ישראל רוקח שכונה יא', רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה באר שבע, עמותה רשומה 580216034
מועצת העירייה בישיבתה מן המניין מס' 44 מיום 6/4/16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 1 (חלק), 43 (חלק), בגוש 38030 ברחוב התלמוד שכונה ד', רשת גני חב"ד בארה"ק, עמותה רשומה 580141026
מועצת העירייה בישיבה מן המניין מס' 43 מיום 2.3.16 אישרה (ברוב חבריה) הקצאת מקרקעין – חלקה 32 (בשלמות), 33 (בחלק), בגוש 38124 ברחוב מרדכי נמיר, "האגודה לתכנון ופיתוח שירותי מגורים למפגר בשכלו", עמותה רשומה 580010908