תורנויות בתי מרקחת

מידי יום, בתי המרקחת של רשת ה"סופר פארם" : משחררים וביג יהיו פתוחים עד השעה 24:00.
לאחר השעה 24:00,  ניתן להגיע לבית המרקחת התורן עפ"י הרשימה המצ"ב ושם יופיע שמו ומספר הטלפון של הרוקח התורן אליו ניתן להתקשר.

לחילופין, רצוי להתקשר למוקד העירוני 106 או 08-6463777 והמוקד יבצע את השיחה אל הרוקח התורן ו/או יקשר אתכם לרוקח התורן עוד לפני הגעתכם לבית המרקחת .

לידיעתכם, השירות ינתן במידה וקיים ברשותכם מירשם דחוף מרופא ,שהונפק ב  24 שעות האחרונות.


רשימת תורנות בתי מרקחת

שם כתובתטלפוןמתאריךעד תאריך
סופר פארם ביג חיל הנדסה 2 077-888055007/01/201813/01/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 15 077-888102014/01/201820/01/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 28 077-888164021/01/201827/01/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 125 077-888204028/01/201803/02/2018
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 21 077-888223004/02/201810/02/2018
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  77888257011/02/201817/02/2018
סופר פארם המשחררים המשחררים 70 077-888004018/02/201824/02/2018
סופר פארם קניון הנגב שד' יצחק רגר 2 077-888018025/02/201803/03/2018
סופר פארם קניון אביה שאול המלך 38 077-888047004/03/201810/03/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 3 077-888055011/03/201817/03/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 16 077-888102018/03/201824/03/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 29 077-888164025/03/201831/03/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 126 077-888204001/04/201807/04/2018
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 22 077-888223008/04/201814/04/2018
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  077-888257115/04/201821/04/2018
סופר פארם המשחררים המשחררים 71 077-888004022/04/201828/04/2018
סופר פארם קניון הנגב שד' יצחק רגר 3 077-888018029/04/201805/05/2018
סופר פארם קניון אביה שאול המלך 39 077-888047006/05/201812/05/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 4 077-888055013/05/201819/05/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 17 077-888102020/05/201826/05/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 30 077-888164027/05/201802/06/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 127 077-888204003/06/201809/06/2018
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 23 077-888223010/06/201816/06/2018
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  077-888257217/06/201823/06/2018
סופר פארם המשחררים המשחררים 72 077-888004024/06/201830/06/2018
סופר פארם קניון הנגב שד' יצחק רגר 4 077-888018001/07/201807/07/2018
סופר פארם קניון אביה שאול המלך 40 077-888047008/07/201814/07/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 5 077-888055015/07/201821/07/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 18 077-888102022/07/201828/07/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 31 077-888164029/07/201804/08/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 128 077-888204005/08/201811/08/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 3 077-888055012/08/201818/08/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 16 077-888102019/08/201825/08/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 29 077-888164026/08/201801/09/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 126 077-888204002/09/201808/09/2018
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 22 077-888223009/09/201815/09/2018
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  077-888257116/09/201822/09/2018
סופר פארם המשחררים המשחררים 71 077-888004023/09/201829/09/2018
סופר פארם קניון הנגב שד' יצחק רגר 3 077-888018030/09/201806/10/2018
סופר פארם קניון אביה שאול המלך 39 077-888047007/10/201813/10/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 4 077-888055014/10/201820/10/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 17 077-888102021/10/201827/10/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 30 077-888164028/10/201803/11/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 127 077-888204004/11/201810/11/2018
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 23 077-888223011/11/201817/11/2018
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  077-888257218/11/201824/11/2018
סופר פארם המשחררים המשחררים 72 077-888004025/11/201801/12/2018
סופר פארם קניון הנגב שד' יצחק רגר 4 077-888018002/12/201808/12/2018
סופר פארם ביג חיל הנדסה 3 077-888055009/12/201815/12/2018
סופר פארם נחל עשן החשמונאים 16 077-888102016/12/201822/12/2018
סופר פארם נווה זאב יוהנה ז'בוטינסקי 29 077-888164023/12/201829/12/2018
סופר פארם גרנד ב"ש שד' דוד טוביהו 126 077-888204030/12/201805/01/2019
סופר פארם רמות רכס אוסקר שינדלר 22 077-888223006/01/201912/01/2019
סופר פארם ישפרו ב"ש יס פלנט, קרית יהודית  077-888257113/01/201919/01/2019