ועדות עירוניות

תושבים יקרים, כאן תוכלו לעיין בקבצי פרוטוקולים מישיבות המועצה השונות.

​צפייה בהרכב ​ועדות ה​עירייה​


פרוטוקולים ועדות עירוניות

  
קובץמסנן
30/08/2017פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 38/1361 מיום 30/8/2017
29/08/2017פרוטוקול הוועדה לעידוד וטיפוח ההתנדבות 1344/12 מתאריך 29/08/2017
21/08/2017פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 1351/37 מיום 21/8/2017
17/07/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 48/1334 מיום 17.7.17
16/07/2017פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 23/1332 מיום 16/7/2017
10/07/2017פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 36/1330 מיום 10.7.2017
26/06/2017פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מס' 13/1311 מיום 26.06.17
26/06/2017פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מס' 12/1115 מיום 26.06.17
19/06/2017פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 22/1264 מיום 19/6/2017
19/06/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 47/1315 מיום 19.6.17
12/06/2017פרוטוקול ישיבות הועדה המקצועית לתמיכות מס' 35/1313 מיום 12.6.2017
22/05/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 46/1277 מיום שני, כ"ו באייר תשע"ז, 22.5.17
22/05/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 45/1276 מיום שני, כו באייר תשע"ז, 22.5.17
21/05/2017פרוטוקול לכינוס משותף של וועדת ביטחון מס' 12/1265 עם ועדה לעידוד וטיפוח ההתנדבות מס' 11/1266 מתאריך 21/5/2017
16/05/2017פרוטוקול ישיבות הועדה המקצועית לתמיכות מס' 34/1269 מיום 16/5/2017
07/05/2017פרוטוקול ועדה לבטיחות בדרכים מס' 14/1256 מיום 7/5/2017
25/04/2017פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 21/1245 מיום 25/4/2017
25/04/2017פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 33/1254 מיום 25/4/2017
24/04/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 44/1246 מיום שני, כח' בניסן תשע"ז, 24.4.17
19/04/2017ועדת איכות הסביבה מס' 13/1243 מתאריך 19.4.2017
02/04/2017הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מס' 14/1239
19/03/2017ועדה להעצמת נשים מס' 1226\9 מיום 19.3.17
15/03/2017פרוטוקול לעידוד וטיפוח ההתנדבות 10/1228 מתאריך 15/03/2017
15/03/2017ועדה לעידוד וטיפוח ההתנדבות 9/1187
26/02/2017וועדה לקליטת עליה מס' 12/1222 מיום 26/02/2017
20/02/2017פרוטוקול ועדת כספים מס' 43/1224 מיום שני, כ"ד בשבט תשע"ז, 20.2.17
15/02/2017פרוטוקול ישיבות הועדה המקצועית לתמיכות מס' 32/1215 מיום 15/2/2017
05/02/2017פרוטוקול הכינוס משותף של ועדת חינוך מס' 13/1197 וועדת צעירים מס' 8/1198 , מיום 5/2/17
05/02/2017פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים מס' 13/1199 תוכנית שנתית, מיום – 5/2/17
23/01/2017פרוטוקול ישיבות הועדה המקצועית לתמיכות מס' 31/1190 מיום 23/1/2017
1 - 30הבא
​​