ועדות עירוניות

תושבים יקרים, כאן תוכלו לעיין בקבצי פרוטוקולים ועדות עירוניות.

​צפייה בהרכב ​ועדות ה​עירייה​

 

פרוטוקולים ועדות עירוניות

קובץמסנן
  
תכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך 201709/05/2018
רשימת היתרים שהונפקו09/05/2018
פרוטוקול ועדת ערר לארנונה מיום 23.4.201823/04/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 16.4.201816/04/2018
ועדת כספים מיום 15.04.1815/04/2018
ועדת כספים מיום 15.04.1815/04/2018
חברת מ.י.מאיר מסחר בע"מ ו/או מעדני מניה רשתות מסחר 200019/03/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 15.3.201815/03/2018
כהן זדה קפה ומאפה בע"מ (מאפיית אורן משי באר-שבע בע"מ)26/02/2018
פרוטוקול ועדת ערר לארנונה מס' 461/1499 מיום 26.2.1826/02/2018
פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מיום 19/2/201819/02/2018
ועדת כספים מיום 19.02.1819/02/2018
ועדה לקליטת עליה מס' 16/1510 מיום 18.2.201818/02/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 16.1.1816/01/2018
הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מיום 16.1.201816/01/2018
ועדת כספים מיום 15.1.1815/01/2018
פרוטוקול מועדה לעידוד וטיפוח ההתנדבות מיום 8.1.1808/01/2018
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 17/1450 מיום 07/01/1807/01/2018
פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים מס' 17/1449 מיום 7/1/1807/01/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 20.12.201720/12/2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 17.12.201717/12/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 53/1425 מיום 11.12.1711/12/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 54/1426 מיום 11.12.1711/12/2017
וועדה לקליטת עליה מיום 10.12.201710/12/2017
פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד מס' 15/1413 מיום 3.12.1703/12/2017
פרוטוקול ועדת כספים מס' 52/1408 מיום 20.11.1720/11/2017
פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 39/1402 מיום 19/11/201719/11/2017
הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מיום 14.11.1714/11/2017
ועדה לבטיחות בדרכים מס' 16/1400 מיום 05/11/1705/11/2017
פרוטוקול הועדת לחינוך מיום 5/11/1705/11/2017
1 - 30הבא