ישיבות מועצה

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בקבצי פרוטוקולים מישיבות המועצה השונות.
קובץמסנן
  
פרוטוקול מועצה 82 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 83 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 84 מיום 22.8.1822/08/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין 81 מיום 4.7.1804/07/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 79 מיום 6.6.1806/06/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 80 מיום 6.6.1806/06/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 77 מיום 9.5.1809/05/2018
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 78 מיום 9.5.1809/05/2018
פרוטוקול מועצה מן המניין 76 מיום 21.3.1821/03/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 75 מיום 07.02.1807/02/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 74 מיום 3.1.201803/01/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן מניין מס' 73 מיום 27.12.201727/12/2017
פרוטקול מועצה מן המניין 70 מיום 6.12.1706/12/2017
פרוטוקול מועצה לא מן המניין 71 מיום 6.12.1706/12/2017
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 72 מיום 6.12.1706/12/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 1.11.201701/11/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 68 מיום 11.09.201711/09/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 67 מתאריך 11.09.201711/09/2017
פרוטוקול מועצה מן המניין 66 מיום 2.8.1702/08/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 65 מיום רביעי, י"א תמוז תשע"ז, 5.07.201705/07/2017
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 64 יום רביעי, כ"ז סיון תשע"ז, 21.6.201721/06/2017
ישיבת מועצה מן המניין מס' 63 מיום רביעי, כ' סיון תשע"ז, 14.06.201714/06/2017
פרוטוקול מועצה 62 מיום 3.5.1703/05/2017
פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 61 מיום 1.3.1701/03/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 60 מיום רביעי, ה' שבט תשע"ז, 1.2.1701/02/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 59 מיום רביעי, ו' טבת תשע"ז, 4.1.1704/01/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 58 מיום רביעי, כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.1628/12/2016
פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 57 מיום 7.12.1607/12/2016
פרוטוקול מועצה מן המניין 56 מיום 7.12.1607/12/2016
פרוטוקול מועצה 55 מיום 2.11.16 02/11/2016
1 - 30הבא