מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
הליך מס' 20/2017השכרת נכס פנוי למרפאה וטרינרית עבור עיריית באר שבע03/05/2017 12:00
15/2017עבודות תכנון, שיקום ותיקון של מזרקת הסיטי פארק בעיר באר שבע09/05/2017 12:00
16/2017 הפעלת מרכז לגיל הרך 09/05/2017 12:00
8/2017הפעלת מסגרות יום שהות ארוך לתלמידי החינוך המיוחד09/05/2017 12:00
18/2017פיתוח והקמת פארק בפלח 5 בעיר באר שבע 09/05/2017 12:00
21/2017אספקה והתקנה של מערכות מדיה (אודיו ווידאו), בקרה ותאורה במוזיאון אנז"ק בבאר שבע 09/05/2017 12:00
הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- מכון דוידסון09/05/2017 12:00
הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- עמותת חתני נובל למצויינות בחינוך09/05/2017 12:00
הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-עכבר העיר09/05/2017 12:00
19/2017עבור שירותי פיתוח תכנים, הכשרה והטמעה בנושא אוריינות דיגיטלית בתחום החינוך 23/05/2017 12:00
23/2017הפעלת תכניות לנערות וצעירות בקצה הרצף חדש28/05/2017 12:00
20/2017אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות אזעקה ומצוקה במוסדות, מבנים ומקלטים ציבוריים בעיר באר שבע 06/06/2017 12:00