מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
55/2018התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת פרוייקט פר"ח: הכנה לבגרות ותגבור תלמידים בבתי ספר תיכוניים באמצעות סטודנטים חונכים20/08/2018 12:00
56/2018קול קורא לקבלת הצעות לביצוע מיזם משותף להפעלת פרוייקט להעצמה חינוכית לימודית וחברתית ולמניעת נשירת תלמידים מבתי הספר20/08/2018 12:00
57/2018התקשרות להפעלת ממרכז מצויינות במדעים לילדי באר-שבע במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי20/08/2018 12:00
6/2018אספקה והתקנת מיכלי אשפה ממתכת טמונים בקרקע23/08/2018 12:00
58/2018הפעלת מזנון בבית הספר מקיף רגר בבאר-שבע 05/09/2018 12:00
48/2018הפעלת מזנון בבית הספר מקיף ג' והצבה והפעלה של עגלה לממכר משקאות ומוצרי מזון שונים בבית הספר התיכון "טוביהו" בבאר שבע05/09/2018 12:00
54/2018לאספקת מערכת מחשוב אחודה לניהול לשכה משפטית ומחלקת הביטוח של עיריית באר שבע05/09/2018 12:00
59/2018ספק יחיד- הפרוייקט הלאומי לקהילה האתיופיתחדש05/09/2018 12:00
60/2018ספק יחיד- תכנית חץ - ארגון ידידיםחדש05/09/2018 12:00
61/2018ספק יחיד- קידומטיקה לנוער- אוניברסיטת בן גוריוןחדש05/09/2018 12:00