מכרזים פעילים

 
עיריית באר שבע מכריזה על הזמנה לקבלת הצעות בתחומים המפורטים להלן.
ניתן לעיין במסמכי המכרז על צרופותיהם, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר וכן במשרדי מחלקת התקשרויות וביטוח.
אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח שיימסר לפונה על ידי מחלקת התקשרויות וביטוח במשרדי העירייה.
רכישת מסמכי המכרז על צרופותיהם תיעשה במחלקת התקשרויות וביטוח השעות קבלת קהל.
 
 
  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנן
08-646380408-6463630 hitkash@br7.org.ilבניין העירייה, חדר 129​ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:30-12:30
 

 רשימת מכרזים פעילים

  
  
  
מכרז מס'  5/2018עבודות שיפוץ, שדרוג, תיקון, תחזוקה ותפעול של מזרקות, מפלים ובריכות ביולוגיות בעיר באר-שבע27/02/2018 12:00
מכרז מס' 9/2018 הפעלת בית אוכל במרכז המורים בבאר-שבע27/02/2018 12:00
הליך 8/2018 הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר יועצים – עיריית באר-שבע04/03/2018 12:00
מכרז מס' 11/2018לביצוע אחזקה, אספקה והתקנת מזגנים במבני העירייה ומוסדותיה06/03/2018 12:00
מכרז מס' 12/2018 השכרת מקלטים עיליים עירוניים06/03/2018 12:00
מכרז מס' 13/2018 עריכת ביטוחי כלי רכב של עיריית באר-שבע לשנת 2018/1906/03/2018 12:00
הצעת מחיר  62/2017פניה לקבלת הצעות לדירוג האשראי של עיריית באר שבע15/03/2018 12:00