התקשרות עם יועצים/משכ"ל

פרסום החלטות בנושא התקשרות עם יועצים/משכ"ל  בהתאם לתקנות 3 (8), 3 (15) לתקנות העיריות ( מכרזים), התשמ"ח 1987.
 
קובץמסנן
  
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 11.11.201811/11/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 29/10/18 29/10/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 21.10.201821/10/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 21/10/1821/10/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 10.10.201810/10/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 10/10/1810/10/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 16.9.2018.pdf16/09/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 21/8/1821/08/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 13/8/1813/08/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 13/8/201813/08/2018
מאגר יועצים של עיריית באר שבע לשנת 201807/08/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 17.7.201817/07/2018
החלטות ועדת השלושה-התקשרות עם משכ"ל מיום 17/7/1817/07/2018
החלטות ועדת התקשרויות למסירת עבודות ליועצים מיום 3.7.201803/07/2018
טבלת החלטות ועדת התקשרויות מיום 12.6.201812/06/2018
החלטות ועדת השלושה בנושא שירותי ניהול/פיקוח מיום 7.6.201807/06/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 24.05.201824/05/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 06.05.201806/05/2018
רשימת היועצים הכלולים במאגר היועצים העירוני24/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 17.04.1817/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 08.04.201808/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 15.03.201815/03/2018
החלטות ועדת השלושה - התקשרות עם משכל מיום 20.2.1820/02/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 20.2.201820/02/2018
טבלת החלטות ועדת התקשרויות מיום 1.2.1801/02/2018