התקשרות עם יועצים/משכ"ל

פרסום החלטות בנושא התקשרות עם יועצים/משכ"ל  בהתאם לתקנות 3 (8), 3 (15) לתקנות העיריות ( מכרזים), התשמ"ח 1987.
 
קובץמסנן
  
טבלת החלטות ועדת התקשרויות מיום 12.6.201812/06/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 24.05.201824/05/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 06.05.201806/05/2018
רשימת היועצים הכלולים במאגר היועצים העירוני24/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 17.04.1817/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 08.04.201808/04/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 15.03.201815/03/2018
החלטות ועדת השלושה - התקשרות עם משכל מיום 20.2.1820/02/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 20.2.201820/02/2018
טבלת החלטות ועדת התקשרויות מיום 1.2.1801/02/2018