התקשרות עם יועצים/ משכ"ל

פרסום החלטות בנושא התקשרות עם יועצים/משכ"ל  בהתאם לתקנות 3 (8), 3 (15) לתקנות העיריות ( מכרזים), התשמ"ח 1987.
 
קובץמסנן
  
החלטות ועדת השלושה - התקשרות עם משכל מיום 20.2.1820/02/2018
החלטות ועדת התקשרויות מיום 20.2.201820/02/2018
טבלת החלטות ועדת התקשרויות מיום 1.2.1801/02/2018