תכנית שנתית של ישיבות מועצת העירייה

תכנית שנתית של ישיבות מועצת העירייה לשנת 2017

ינואר 2017
יום רביעי – ו' טבת תשע"ז,  4.1.2017  בשעה 18:00

פברואר 2017
יום רביעי – ה' שבט תשע"ז,  1.2.2017 בשעה 18:00

מרץ 2017
יום רביעי – ג' אדר תשע"ז, 1.3.2017 בשעה 18:00 

אפריל 2017
חגים. 

מאי 2017
יום רביעי – ז' אייר תשע"ז, 3.5.2017 בשעה 18:00 

יוני 2017
יום רביעי, כ' סיון תשע"ז, 14.6.17 בשעה 18:00

מועצה שלא מן המניין לאישור צו ארנונה לשנת 2018
יום רביעי -  כ"ז סיון תשע"ז, 21.6.2017 בשעה 18:00

יולי 2017
יום רביעי – י"א תמוז תשע"ז, 5.7.2017 בשעה 18:00
 
אוגוסט 2017
יום רביעי – י' אב תשע"ז, 2.8.2017 בשעה 18:00

ספטמבר 2017
יום שני, כ' אלול תשע"ז, 11.9.17 בשעה 18:00. (נדחה באישור המועצה)

אוקטובר 2017
חגים. 
 
נובמבר 2017
יום רביעי- י"ב חשון תשע"ח, 1.11.2017 בשעה 18:00

דצמבר 2017
יום רביעי- י"ח כסלו תשע"ח, 6.12.2017 בשעה 18:00

תקציב העירייה
יום רביעי, ט' טבת תשע"ח, 27.12.17 בשעה 18:00