תכנית שנתית של ישיבות מועצת העירייה

דצמבר 2017
יום רביעי- י"ח כסלו תשע"ח, 6.12.2017 בשעה 18:00


תקציב העירייה
יום רביעי, ט' טבת תשע"ח, 27.12.17 בשעה 18:00

ינואר 2018
יום רביעי – ט"ז טבת תשע"ח,  3.1.2018  בשעה 18:00


פברואר 2018
יום רביעי – כ"ב שבט תשע"ח,  7.2.2018 בשעה 18:00


מרץ 2018
יום רביעי – כ' אדר תשע"ח, 7.3.2018 בשעה 18:00


אפריל 2018
4.4 – חוה"מ פסח
11.4 – ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה


מאי 2018
יום רביעי – כ"ד אייר תשע"ח, 9.5.2018 בשעה 18:00 (נדחה בגלל ערב ל"ג בעומר)


יוני 2018
יום רביעי – כ"ג סיון תשע"ח, 6.6.2018 בשעה 18:00


יולי 2018
יום רביעי – כ"א תמוז תשע"ח, 4.7.2018 בשעה 18:00


אוגוסט 2018
יום רביעי,  כ' אב תשע"ח, 1.8.2018 בשעה 18:00


ספטמבר 2018
יום רביעי, כ"ה אלול תשע"ח, 5.9.2018 בשעה 18:00


בחירות לרשויות המקומיות - מועצה שלא מן המניין
מועצה שלא מן המניין להזדהות הסיעות ולבחירת וועדת בחירות ויו"ר תיקבע בהתאם למועד הסופי של הבחירות לרשויות המקומיות.