ניהול הרשאותניהול הרשאות

הצגה בדף הבית

כותרת

נושא

תיאור

תאריך עדכון

תאריך תפוגה

כותרת משנה

שם מחבר

קטגוריה

תמונה קטנה

תמונה

Link1

Html3

הצגה בניוזלטר

הצגה בניוזלטר-כתבה ראשית

מידע חופשי

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

קול קורא להגשת מועמדות ל"כפר האירוסים" בבאר שבע

תאריך עדכון: 05/03/2017
שם מחבר: דובר העירייה
קול קורא להגשת מועמדות ל"כפר האירוסים" בבאר שבע

הננו מתכבדים להביא לידיעתכם, כי עמותת "אלו"ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים" (להלן: אלו"ט), זכתה במכרז של משרד הרווחה להקמת שני בתים לצורך בתים לחיים למתבגרים ובוגרים עם אוטיזם (להלן: "ההוסטל" ו/או "הכפר")על מקרקעין בבעלות עיריית באר שבע במתחם כפר האירוסים, ברחוב אילן רמון בבאר שבע, שהוקצה ע"י עיריית באר שבע לעמותת אלו"ט בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 (להלן: "הסכם ההקצאה")

משרד הרווחה ואלו"ט החלו בהקמת הבתים שיותאמו לשהותם של 16 דיירים חדשים, המתגוררים בעיר באר שבע ובמחוז דרום, כפי שמוגדר ע"י משרד הרווחה (להלן: "מחוז דרום"). בשלב זה, נותרו 3 מקומות פנויים בכפר, לתושבי באר שבע בלבד.

לצורך הגשת מועמדות לכפר, יש למלא אחר התנאים המפורטים, כפי שהוגדרו ע"י ועדה מקצועית מטעם העירייה (להלן: "הוועדה"):

1.      תנאים מצטברים להגשת מועמדות

  1. המועמד – מוכר ומטופל בשירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה לפני יום ה- 13.3.2017. (להלן: "המועד הקובע")
  2. הוגשה בקשה לוועדת השמה במשרד הרווחה לפני יום 19.3.2017 . אישור הבקשה ע"י וועדת ההשמה יהווה תנאי לדיון בוועדת הקבלה (כמפורט בסעיף 3 להלן).
  3. הורי המועמד/ת, או ההורה המשמורן או האפוטרופוס של המועמד/ת, או המועמד  (להלן: "ההורים") החלו להיות תושבי העיר באר שבע, שנתיים לפחות לפני המועד הקובע – 1.3.2015.
2.      מסמכים נדרשים להגשת בקשת מועמדות

  1. צילום תעודת זהות, כולל הספחים של ההורים והמועמד, המעידה על כתובת מגוריהם (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת).
  2. חשבונות ארנונה ע"ש ההורים של דירת המגורים לחודשים ינואר-פברואר 2015, ינואר-פברואר 2016, ו-ינואר-פברואר 2017 שפרטיהם זהים לכתובת המצוינת בתעודת הזהות.
  3. במידה וההורים מתגוררים בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות וחשבונות ארנונה ע"ש ההורים לחודשים ינואר-פברואר 2015 ו-ינואר-פברואר 2016 ו-ינואר-פברואר 2017.
  4. יוגש תצהיר בנוסח המופיע בקישור-  לחץ ​​​כאן אליו יצורפו המסמכים המבוקשים בסעיפים א-ג לעיל.​
 • הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל בדיקה שתידרש לצורך אימות האסמכתאות והמסמכים שהוגשו ע"י ההורים ולהורים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • הועדה שומרת לעצמה את הזכות לא לדון בבקשה שהוגשה במידה  ולא הוגשו כל המסמכים כמפורט לעיל.
 
3.      ועדת הקבלה

בקשות שעמדו בכל התנאים המפורטים לעיל, יועברו לוועדת הקבלה, בה ישתתפו נציגי אלו"ט, משרד הרווחה ועיריית באר שבע. המועמדים ימויינו לקבוצות, כאשר המיון ייעשה בין היתר, עפ"י רמת תפקוד ו/או גיל ו/או התאמת המועמד, תוך בחינת מצב תפקודי של המשפחה ומקום מגורי המועמד והוריו.

4.      מועד הגשת המועמדות

את הבקשה והמסמכים התומכים בה, יש להגיש במעטפה סגורה בין התאריכים:

 14.3.2017-30.3.2017 ולא יאוחר ממועד זה.

למען הסר ספק, האחריות על הגשת כלל המסמכים הנדרשים, הינה באחריות הפונה בלבד.

את המסמכים יש להגיש במשרדי מחלקת שיקום (חדר 89) באגף הרווחה, עיריית באר שבע, בכתובת: רחוב זלמן שניאור 10, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00, ולקבל אישור מסירה.

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

 1. מחלקת 'לב העיר' - עו"ס ריקי דאודי במספר: 08-6206359
 2. מחלקת ד' רבתי - עו"ס צביה הלל במספר: 08-6206416
או בשעות קבלת קהל במחלקות לשירותים חברתיים בימים:

ימי שני בין השעות: 9:00-12:30

ימי שלישי בין השעות 16:00-18:30