ניהול הרשאותניהול הרשאות

מה אני רוצה לעשות?

נושא

קהל יעד

התקשרות יחידה

תיאור

פרטים נוספים

מסמכים נדרשים

קובץ מצורף 1

קובץ מצורף 2

קובץ מצורף 3

טופס מקוון

נושא השירות

טלפון

פקס

מייל

כתובת למכתבים

קבלת קהל

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

תביעה בגין נזק

נושא:מכרזים וביטוח
קהל יעד:משפחות ותושבים, יזם/בעל עסק/ספק
התקשרות יחידה:מחלקת ביטוח
קובץ מצורף 1:טופס הגשת תביעה בגין אירוע נזק לרכוש ו/או לגוף
קובץ מצורף 2:ביטוח תאונות אישיות תלמידים + פוליסה + טופס הגשת תביעה
פרטים נוספים:
עיריית באר שבע מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות ברשויות ציבוריות.
מחלקת הביטוח אמונה על הסדרת ביטוחי הרכוש והחבויות של העירייה על פי הסיכונים אליהם היא חשופה, ולרבות פוליסות לביטוח אש פוליסות ביטוחי רכב, פוליסות ביטוח תאונות אישיות תלמידים ועוד.
בנוסף, אמונה מחלקת הביטוח על ניהול תביעות הנזיקין כנגד העירייה, ניהול תביעות נגד צדדים שלישיים וכן ניהול קבלת התגמולים מחברות הביטוח בגין נזקים הנגרמים לרכוש העירוני.
מחלקת הביטוח בוחנת התקשרויות העירייה בפאן הביטוחי וכן ביטוחי הספקים המספקים שירותים לעירייה.
טלפון:08-6463993 או 08-6463747
פקס:08-6463699
דואל:insurance@br7.org.il
קבלת קהל:ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 9:00 – 11:00 מענה טלפוני בימים א' ,ב', ג', ה' בין השעות 10:00 – 11:00

תיאור השירות:

תביעה בגין נזק שאירע בתחום העיר באר שבע