אירועים

מרכז סטארט אפתיאטרון הפרינג'מרכז סטארט אפתיאטרון הפרינג'גודמן – בית ספר למשחק בנגב
נוער, מבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםנוער, מבוגריםמבוגריםמבוגריםמבוגריםנוער, מבוגריםמבוגרים

סנן אירועים לפי:

רשימת אירועים:

מועד תחילהשםמיקוםקהל יעד