הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2018

מס' נפשותהכנסה חודשית ממוצעת בש"ח שנת הכספים  2017
1

 
עד  2,8382,838-3,2633,263-3,689 3,689-5,000

 
2

 
עד   4,2564,256-4,8954,895-5,5335,533-7,500
3

 
עד   4,9384,938-5,6785,678-6,4196,419-8,700
4

 
עד   5,6195,619-6,4626,462-7,3047,304-9,901
5

 
עד    6,9626,962-8,0068,006-9,0509,050-12,266
6

 
עד – 8,3048,304-9,5509,550-10,79510,795-14,632
שיעור
ההנחה
עד   % 80              עד   % 60עד 40%עד  % 20
7עד – 9,6479,647-11,094

 
11,094-12,54112,541-16,998
8

 
עד – 10,99010,990-12,63812,638-14,28614,286-19,364
9

 
עד – 12,33212,332-14,18214,182-16,03216,032-21,730
10 ומעלה 

1.346  לנפש
 

עד 1,548 לנפש
 

עד 1,750 לנפש
 

עד 2,559 לנפש
 

שיעור

ההנחה
 

  עד  % 90
 

עד  % 70
 

עד   % 50
 

עד 30%