הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2017

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח שנת הכספים  2016 
1

 
עד 2,8383,263- 2,8383,263- 3,689

 
2

 
עד  4,2564,256-4,8954,895- 5,533
3

 
עד  4,9384,938-5,6785,678- 6,419
4

 
עד  5,6195,619-6,4626,462- 7,307
5

 
עד  6,9196,919-7,9577,957- 8,994
6

 
עד 8,2198,219-9,4519,451-10,684
שיעור ההנחה עד % 80       עד   % 60עד % 40
7עד   9,5199,519- 10,946

 
10,946-12,374
8

 
עד  10,81810,818-12,44112,441-14,064
9

 
עד  12,11812,118-13,96313,963-15,754
שיעור
ההנחה
עד  % 90עד  % 70 עד   % 50
10 ומעלה1,346  לנפש 1,548 לנפש1,750 לנפש