כיתות ייחודיות

רימון

תוכנית לימודי רפואה – מדעי האדם
כיתת רימון - רפואה, ייעוד, מצוינות ונתינה  - כיתה ז' על אזורית – עירוני מקיף ג'
"החינוך הוא הדרך - האדם הוא המטרה". א.ד. גורדון

אם לימודי מדעי הרפואה מרתקים אותך ומעוררים בך עניין וסקרנות אם ברצונך להבין את מערכות הגוף השונות אך גם את רוח האדם - תוכנית רימון (רפואה, ייעוד, מצוינות ונתינה) היא המסלול המתאים עבורך בביה"ס עירוני מקיף ג'.

בשנת הלימודים התשע"ט בכיתה ז', תתקיים זו השנה השלישית תוכנית ייחודית ומובילה בתחום הרפואה ומדעי האדם בכיתה על אזורית.

כיתת רימון, במסלול רפואה - מדעי האדם, מבקשת להכשיר תלמידים מצוינים שיתפתחו להיות בוגרים חושבים, משכימ לים ומעורבים, בעלי מצפן פנימי ועומק מחשבה, שיהיו חלק מהמנהיגות המוסרית של החברה הישראלית. תוכנית שש שנתית זו, תכלול לימודי רפואה המשולבים עם לימודי השכלה כללית שיעסקו בשאלות יסוד מהותיות הנוגעות לחיינו כפרטים וכחברה, במטרה לפתח לומד בעל ידע רחב וחוש בקורת מפותח, המזהה מורכבויות ודקויות.

התפיסה הרעיונית של תוכנית רימון - מדעי האדם ומטרותיה:
ההכרה בחשיבות של חשיפת בני הנוער לעולם הרפואה והמדע המתקדם.
העמקת בסיס הידע, ורכישת כלים של חשיבה מדעית ביקורתית.
מתן כלים ודרכי חשיבה שיאפשרו התבוננות פנימית תוך עיסוק בשאלות מרכזיות על מהות האדם ומקומו כמשפיע בחברה.
פיתוח העניין והסקרנות בקרב הלומדים, על הקשר שבין עולם הרפואה, נפש האדם והחברה בה אנו חיים.
שילוב ייחודי וחדשני בין לימודים עיוניים מעמיקים וחשיפה עשירה לרפואה.
חיזוק ערך ההתנדבות והתרומה לחברה.

מסגרת הלימודים : תוכנית רימון – כיתה ז' - כיתת אם בה ילמדו התלמידים את התכנים הנדרשים בחט"ב. במסגרת התוכנית ילמדו יום בשבוע בבית הספר לרפואה אוניברסיטת בן-גוריון. תכני הלמידה הן בתחום הרפואה והן בתחום ההשכלה הכללית יועברו ע"י סגל ההוראה מבית הספר לרפואה בשיתוף מורה מבית הספר, התלמידים ייקחו חלק בתוכנית המעורבות החברתית והתנדבות בקהילה.