תוכניות להארכת יום לימודים

בגני הילדים בבאר-שבע פועלות מגוון תכניות להארכת יום הלימודים. מסגרות להארכת יום לימודים מאפשרות להורים לשהות בעבודתם או להאריך את יום עבודתם כשילדם נמצא במסגרת מסודרת ואיכותית הכוללת הזנה ותכנית חינוכית עשירה תחת פיקוח.
 

יוח"א – יום חינוך ארוך

שבוע לימודים בן 41 שעות, שמשמעותו הארכת משך הלימודים לכל ילדי הגן במסגרת הגנית.
מכלול 41 השעות הוא רצף אחד, המשלב פעילויות חינוכיות בהתאם לצרכי הילדים.
בבאר-שבע פועלים 11 גני חובה בשכונות ג' וד' רבתי, שקיבלו זכאות ממדינת ישראל להארכת יום הלימודים.
במסגרת הארכת יום הלימודים מקבלים הילדים ארוחה חמה ותכניות העשרה הממומנות על ידי הרווחה החינוכית ושיקום שכונות.
 

יול"א – יום לימודים ארוך

מינהל החינוך בעיריית באר שבע, המחלקה לחינוך קדם יסודי וחברת "כיוונים​" יצאו בתוכנית להארכת יום הלימודים בעיר, על מנת לתת מענה להורים עובדים וליצור רצף לימודי ללא צורך בשינוי מסגרת.

הצהרונים בשנת הלימודים התשע"ז יחלו בתאריך 3.9.17 ויסתיימו בתאריך 28.6.18 .  ​

ימי הפעילות בגנים: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 14:00 – 17:00 ובבתי הספר בימים ראשון עד חמישי, מסיום יום הלימודים עד שעה 16:30.

פעילות בחופשות החגים: עפ"י לוח חופשות משרד הכלכלה.  

פעילות במקרה של שביתה:אין פעילות בימי שביתה.

רכזות פדגוגיות: ביקורות שוטפות בכל המוקדים, במהלך השנה.

צוותים: גננת/גננת מובילה/מורה/מדריכה + סייעת.

חוגים: תוכניות העשרה לאחר חגי תשרי 

מזון: ארוחת צהרים מלאה, מסופקת על ידי חברת הקייטרינג "זר מעדנים)

סבסוד ע"י משרד הכלכלה: סבסוד משרד הכלכלה-רוב הגנים מקבלים סבסוד ע"י משרד הכלכלה עפ"י הזכאות הנקבעת להם.

חשוב: הצהרונים פועלים בגני הילדים ובבתי הספר שהם הסביבה המוכרת לילדים. אין ניוד והסעות.​

פתיחת כל צהרון מותנית ברישום של 15 ילדים, לפחות. 

תכניות העשרה

במהלך השבוע הילדים מקבלים שתי תכניות העשרה שיותאמו לצהרון, בשיתוף ובתיאום בין צוות האם לצוות הצהרון. במהלך התכניות, נערכת בקרה שוטפת של מחלקת חינוך בכיוונים. כמו כן, המדריכים שומרים על קשר קבוע ורציף עם הצוות המפעיל במהלך שנת הלימודים.
ארוחת צהריים חמה (בחמגשיות) תסופק ע"י ספק מזון מורשה.
בימי שביתות ובחופשות חגים מוסכמות, יפעל הצהרון בגנים בין השעות 7:45-16:00.
פרטים נוספים באתר חברת כיוונים
 

בית מוריה

גישה חינוכית תורנית שפועלת בשישה-עשר גנים ברחבי העיר. במסגרת זו, מקבלים הילדים מטען חינוכי יהודי-ערכי, מושם דגש מיוחד על הקניית כלים יהודיים לפתרון מחלוקות בין הילדים, ערכים של "ואהבת לרעך כמוך" ו"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" נלמדים ומהווים בסיס לאווירה חיובית בגן.
פרטים נוספים באתר בית מוריה
 

אשל אברהם

גן חובה ממלכתי, הפועל בגישה חינוכית קונסרבטיבית, בתכנית של יום לימודים ארוך ובמתכונת של גן פרטי עם דגש על חוויה מסורתית. רוב ילדי הגן מגיעים ממשפחות חילוניות המעוניינות בחינוך ערכי עם דגש על חוויה מסורתית. הפעילות מתקיימת באווירה שוויונית כאשר בנים ובנות משתתפים יחדיו בכל התחומים, תוך דגש על מתן חופש בחירה וללא כפיה.

אמרי יוסף

מסגרות להארכת יום לימודים בגישה חינוכית תורנית של "אמרי יוסף" ע"ש האדמור הרב יוסף סוסו הכהן זצוק"ל זיע"א, בנשיאות הרב יורם כהן שליט"א, פועלים בשכונה רמות. במסגרת זו הילדים מקבלים העשרה תורנית וחברתית, חוגים ופעולות תרבות ומדע.
 

עמותת "קשר"

עמותת "קשר" פועלת בשלושה גנים, מציבה אלטרנטיבה לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ורואה את המוסד החינוכי והמעשה החינוכי כמסגרת לניסוי והתנסות באתגריה של החברה הבוגרת.
אי לכך, אין בה מקום להפרדה מלאכותית של מרכיבי החברה, והיא דוגלת בשוויון מגדרי ובקבלה של השקפות עולם שונות. המטרה היא לכונן מסגרות לחינוך יהודי-דמוקרטי אשר תיצורנה אקלים חינוכי שבו מתחנכים דתיים ושאינם דתיים בצוותא, בנוחות וללא התייחסות שיפוטית להגדרת יהדותם.
 

עמותת "הגר" ו"יד ויד"

עמותת "הגר" לחינוך יהודי–ערבי לשוויון, ועמותת "יד ויד", מקדמות גני ילדים המבוססים על שותפות והדדיות ערבית-יהודית. גני הילדים מקדמים ערכים של סובלנות, הכרת האחר וכבודו על ידי יצירת מרחב דו–לשוני ועידוד קשר ישיר עם המורשת, הדת והמנהגים של "האחר". בכל כיתת גן יש שתי גננות – ערביה ויהודייה. הגננות מלמדות ביחד ובשיתוף פעולה את הילדים תוך שמירה על הזהות הייחודית של כל ילד ושל כל מסורת. העמותה דוגלת בחינוך גבוה ואיכותי המושתת על מרחב ערכי של שוויון ואחריות חברתית.

חשוב לדעת! 

  • פתיחת כל צהרון מותנית ברישום של 15 ילדים, לפחות. 
  • במידה והילד ישובץ לגן המבוקש עם מסגרת להארכת יום לימודים, הגוף המפעיל יצור קשר עם ההורים על מנת להמשיך את תהליך הרישום.
  • הצהרונים פועלים בגני הילדים ובבתי הספר שהם הסביבה המוכרת לילדים. אין ניוד והסעות.
  • אין עיריית באר-שבע מתחייבת על פתיחת התכניות להארכת יום הלימודים.
 

לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6290069
פקס: 08-6290064​