שינויי שמות גנים לקראת שנה"ל תשע"ח


לקראת הרישום לגני הילדים שנה"ל תשע"ח, חשוב לנו להביא לידיעתכם ההורים על שינויי שמות גנים. שמות הגנים החדשים יופיעו במע' הרישום.

שכונהגיל​ש​ם הגן - תשע"זשם הגן - תשע"ח​
שכ' אטרוםנריהאוריה
שכ' בטרוםביאליקרחל
שכ' ג'טרוםהמעפיליםהחלוצים
​שכ' ג'​טרוםהנדיבאדיב
שכ' ד'טרוםנרקיסלוטוס
שכ' ד'טרום​שושןחלמונית
שכ' ד'טרוםלימוןלימונית
שכ' ד'טרוםצברסברס
שכ' ד'טרוםגליתאדווה
שכ' ה'טרוםחוגלהטווס
שכ' ה'טרוםהצביראם
שכ' ה'טרוםאגוזקוקוס
שכ' ה'טרוםניצנהניצן
שכ' ה'טרוםאלמוגקורל
שכ' ה'טרוםגלבועברקן
שכ' ו'טרוםלולבלב הדקל
שכ' ו'טרוםגפןעינב
שכ' ו'טרוםציוןישראל
שכ' ו'טרוםרקפתחרצית
שכ' ט'טרוםאשכולכרם
שכ' ט'טרוםשכםיריחו
שכ' ט'טרוםדותןאלה
שכ' ט'חובההשלושהאש
שכ' ט'חובההשלושהאדמה
שכ' ט'טרוםהשלושהרוח
שכ' ט'טרוםמולדתמורשת
שכ' יא'טרוםצאלהשיטה
שכ' יא'טרוםאפיקנהר
שכ' יא'טרוםמאירתאיר
שכ' יא'חובהעוזיאלשביל החלב
נווה זאבטרוםתאנהאורן
נווה זאבטרוםמי מרוםטל
נווה זאבטרוםדבירשיל"ת
נווה זאבטרוםצופיתצוף
נווה נויתלת ממדרורזמיר
נווה נויטרוםיערהכוורת
נחל עשןטרוםאביבסתיו
רמותטרוםירדןזוויתן
רמותטרוםמורןחורש