רישום לגני ילדים

ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת החינוך העירונית. איחולי הצלחה,  לממשיכים ולמצטרפים החדשים.   

עיריית באר-שבע חרטה על דגלה את ערך "המצוינות וההצטיינות" בתחומי דעת מגוונים ובתחום השירות האיכותי לאזרח. המטרה היא לתת חווית שירות מסבירת פנים המקלה על תושביה, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, בכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות מוחלטת לכלל התושבים.

רישום מקוון לגני ילדים   ​

הרישום לגני הילדים, כיתות א' ותוכנית "ניצנים" (צהרונים)  לשנה"ל התשע"ט יחל מיום רביעי, א' בשבט תשע"ט 17.01.18, עד יום שלישי כ"א בשבט תשע"ט 06.02.18.

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן מקוון​, בלבד.

הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום. בהתאמה לחזון העיר באר-שבע, מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון, עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי העיר בלבד. כחלק ממדיניות הרצף-  ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבית ספר יסודי והאחרונים משויכים לתיכוניים.
תלמידים שאינם מאזור הרישום ישובצו על פי אזור רישום ובכפוף לשיקולי המערכת .  

לתשומת ליבם של הורים שילדם משובץ השנה בגן עירוני, על אף שילדכם לומד השנה בגן עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תשע"ט.

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להרחבת חוק חינוך חינם לגילאי 3-4, אנו נמצאים בשנה השביעית ליישום החוק. הרשות נערכת בבניית גנים נוספים ברחבי העיר. עם זאת יצוין כי, יתכן ולא ימצא שיבוץ לכל תלמידי שנתון 3 באזור הרישום. שיבוץ תלמידי שנתון זה הינו על בסיס מקום פנוי ברחבי העיר לאחר שיבוץ תלמידי שנתון 5 ו-4.  

הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים/ בבתי הספר.
תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ. מכאן, אין קדימות למי שנרשם ראשון. לא כל הקודם זוכה!

לתשומת לב ההורים, הגדרת הגנים המוצגת בטבלת הגנים הינה תיכנון בלבד. יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים/ זרם/ אזורי רישום), תהליך השיבוץ נעשה בכפוף לביקוש וההיצע בכל איזור רישום. לאחר תהליך הרישום נעשות הערכות והתאמות נדרשות על בסיס נתוני הרישום.

בנוסף, ברישום לגנים סמוכים הנותנים שירות לגיל ואזור רישום זהה - הרישום נעשה לכיתת גן אחת, החלוקה בין הכיתות נעשית בתקופת השיבוץ על פי הקריטריונים הבאים:  

 • חלוקה שווה של מס תלמידים בכיתות
 • התחשבות בחלוקה מיגדרית וגילאית
 • מתן עדיפות לרצף חינוכי (בכפוף לשייכות לאיזור רישום)


שנתוני רישום

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגנ"י לשנה"ל תשע"ט:
 • שנתון 2013- גן חובה
 • שנתון 2014- טרום חובה
 • שנתון 2015- טרום, טרום חובה

תלמידי שנתון 2016  אינם זכאים לרישום! לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.

יחד עם זאת, משרד החינוך מאפשר בחינת בקשות חריגות לרישום תלמידי שנתון 2016 בתנאים הבאים:

 • יוגשו לבחינה בקשות לשיבוץ תלמידים שתאריך הלידה שלהם עד 15.1.2016. לא יאושרו תלמידים קטנים יותר.
 • הורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד שנתי. הסכום עומד על כ- 9,000 ₪ לשנת לימודים (סכום מדויק יינתן במעמד התשלום ע"י אגף הגביה). יודגש כי, סכום זה ללא עלות צהרון אותו יש לשלם מול חב' "כיוונים".  
 • בקשות יוגשו עד תאריך 30.6.2018, בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא ידונו.
 • ההורים יתבקשו למלא מסמכים והתחייבות לתשלום. כמו כן, יתבקשו למלא הצהרה בנוגע להתפתחות הילד (גמילה מטיטולים/ מוצץ/ בקבוק וכדומה).
 • הורים יתבקשו לכתוב הצהרה שהובא לידיעתם שבאם הילד לא ישתלב בגן בגין גילו הצעיר, הנושא יטופל ובאם יהיה צורך השירות ייפסק. 
 • שיבוץ לגן יעשה על בסיס מקום פנוי, לגן רשמי. בגן בו משובצות שתי סייעות דהיינו כילד 35 בכיתה.
 • ילד חריג גיל יחיד בכיתת גן.
 • יודגש כי, שיבוץ יעשה על פי אפשרויות העומדות בפני המע בכפוף לקריטריונים.
 • הודעות שיבוץ יפורסמו להורים במהלך חודש אוגוסט.

כל הבקשות שיוגשו לוועדה יידונו וידורגו על פי סדר עדיפות לשיבוץ בכפוף לאישור וועדת חריגי הגיל המתקיימת במשרד החינוך. יודגש כי, אין הגשת הקשה לרישום חריג כהודעת שיבוץ! הגשת בקשה הינה הגשת בקשה בלבד

רישום מקוון לגני ילדים

 

מרכזי שירות שכונתיים

מרכזי השירות יפעלו בין התאריכים: 21.1.18 עד 24.1.18 .
שעות: ימים א' ו-ג' בין השעות: 15:00 עד 17:00, ימים ב' ו- ד'  בין השעות 08:30 עד  12:00 .

להלן מוקדי השירות:
 
מרכז עזריאלי 
רח' בית אל, שכונה ט' (צמוד למרכז הפיס ומקיף ו')
שירות לשכונות: א'+ ט'+ ה'+ עיר+ נאות לון 
מנהלת המרכז: גב' אסתי כהן הילל.

מתנ"ס נווה זאב
רח' רונאל דב 6 , נווה זאב
שירות לשכונות: נווה זאב+ נווה נוי
מנהלת המרכז: גב' רינת חדד.

בית ספר "נטעים"
רח' וינגייט 41, שכ' ג'
שירות לשכונות: ב'+ ג' +ד' + ו'
מנהלת המרכז: גב' ענבל בן זקן.

בית הספר "רמות"
רח' הדעת, שכונת רמות
שירות לשכונות: רמות
מנהלת המרכז: גב' מירב בוקובזה

בית הספר "היובל"
רח' המלכים שכונת נחל עשן 
שירות לשכונות:   יא' + נחל עשן
מנהלת המרכז: גב' לימור נזרי

 

טבלת רצף חינוכי

כאמור, מד​יניות הרצף החינוכי הינה עבור ילדי אזור הרישום , ותושבי העיר באר שבע בלבד! בטבלאות ניתן לעקוב אחר הרצף החינוכי של הגנים העירוניים.

נא לשים לב, הרצף החינוכי מחולק לפי שכונות והצבעים תואמים בין הטבלה למפה.

יודגש כי, טבלה זו מוצגת במסגרת תכנון לקראת הרישום, יתכנו שינויים בהגדרת גנים (גילאים/זרם/אזורי רישום) בכפוף לביקוש.
יובהר כי, ברישום לגן הממוקם במתחם גנים בו כיתות סמוכות המוגדרות לגיל זהה, הרישום נעשה לכיתה אחת ובעת השיבוץ הילדים יחולקו בין הכיתות על פי שיקולים מקצועיים. ​


מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתיים תשע"ט
טבלת איזור גנים ממלכתי תשע"ט

מפת איזורי רישום בתי ספר ממלכתי דתי תשע"ט
טבלת איזור גנים ממלכתי דתי תשע"ט
 

​תהליך רישום באינטרנט לגני הילדים (עיקר הפעולות)

להלן הסבר לעיקר הפעולות שיש לבצע בעת הרישום באתר האינטרנט:
 1. הקלדת פרטים מזהים (הורה + תלמיד)
 2. בחירת זרם (ממלכתי/ ממלכתי דתי/ זרם  מוכר שאינו רשמי-חרדי)
 3. רישום לגן מבוקש - שייכות לגן על פי אזור הרישום לא ניתן לשינוי
 4. באם הורה מעוניין ניתן לבחור מוסד נוסף. אינו שדה חובה.  
 5. גן חלופי- אינו שדה חובה. 
 6. רישום לתוכנית "ניצנים" (צהרון) עיריית ב"ש אינה מפעילה צהרונים! שיבוץ לגן נעשה על פי אזור הרישום ללא תלות בהפעלת צהרון בגן. צהרון ייפתח בגן באם נרשמים לפחות 18 תלמידים למסגרת צהרון.  
 7. תשלום בעבור קרב . 
​ 
בתום הרישום​- יש לרשום את מס' הרישום, שמהווה הוכחת ביצוע רישום (במידת הצורך).
 
הגדרות מושגים:
 • מוסד נוסף- גן מתוך רשימת גנים הקיימים באשכול הגנים המשויכים לבית הספר היסודי על פי הרצף החינוכי המוגדר לתלמיד.  הרשות תתייחס לבקשת ההורים לגן נוסף, רק באם אין מקום בגן אליו שייך התלמיד (גן מבוקש).                                                            
 • גן חלופי- בקשה לשבץ תלמיד לגן רצוי להורים. הבקשה תיבחן בכפוף לקריטריונים ( שיבוץ ילדי אזור הרישום, ילדי רצף או איחוד, שיקולי עומס עתידי במוסד החינוכי או ברצף החינוכי, מורכבות תלמידים, והמלצת וועדה).  יודגש כי, שיבוץ במוסד חלופי אינו מחייב את עיריית ב"ש לרצף בשנים הבאות. מדיניות רצף חינוכי, עבור תלמידי אזור הרישום. 

 

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקשים לשלוח מכתב אל מחלקת הרישום בצירוף צילום ת.ז וספח.

עבור ילדים בשנתון טרום חובה- יש להגיש בקשה בכתב לפיקוח והעתק למח' הרישום. אישור הביטול יינתן לאחר בחינת ההקשה ע"י הפיקוח.  

עבור ילדי חובה -  לא ניתן לבטל רישום/שיבוץ מאחר ומדובר בחוק חינוך חובה.

באם סיבת הביטול היא עזיבת עיר- על ההורים לצרף לבקשה צילומי תז עם כתובת מעודכנת על העיר החדשה או אישור רכישת דירה חתום ע"י עו"ד/ אישור הרשות החדשה המעיד על המעבר העתידי. באם במשפחה יש ילדים הלומדים בבי"ס יש להציג טפסי עזיבה חתומים ע"י בי"ס- חובה.
בעזיבת עיר טפסי העזיבה ניתנים ברמת משפחה, לא ניתן להשאיר במע' ילדים. 
על ההורה לציין מס פקס/ מייל לקבלת אישורי עזיבה מהרשות.

הודעה על אישור ביטול הרישום תשלח להורה עד שלושה שבועות מקבלת הבקשה.

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
072-270516108-6463707rishum-h@br7.org.il
ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 18:00
ימי ו' בין השעות 08:00 עד 12:00
​​

 

טפסים רלוונטים

קישור לטופסמסנן
בקשה לדיון במסגרת וועדת חריגים
בקשה לשיבוץ בגן חלופי
הנגשת מוסדות חינוך
הצהרה להורים עצמאיים
הצהרה על מעבר דירה
רישום מאוחר לגן
בקשה לביטול רישום גנים (עזיבת עיר)
טופס בקשה לשיבוץ חריגי גיל לשנה
נספח ז + ח לחריגי גיל
​​