מוסדות חינוך ייחודיים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך ייחודיים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך הייחודיים ונהלי הרישום.

 

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי

גני תאגיד

גני תאגיד הינם גנים פרטיים שעומדים בקריטריונים הנדרשים של משרד החינוך ומוכרים כמוסדות בזרם "חינוך מוכר שאינו רשמי" גנים אלו נכללים במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך. התקשרות ההורים היא מול גננת הגן שאחראית על כל ההיבטים בגן לרבות נושאי בטיחות, ביטחון, תשלומים ועוד. יובהר כי, גני התאגיד אינם בפיקוח או באחריות הרשות. הרישום לגנים אלו נעשה מול גננת הגן. 
יודגש כי, רישום לגני תאגיד מבטל רישום לגן עירוני (באם יעשה רישום כפול לגן עירוני) רישום לגן תאגיד נעשה ידנית ומבטל את הרישום האינטרנטי! על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 
בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגני תאגיד ,באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

להלן רשימת גני תאגיד הפעילים בעיר, הפרסום של גני התאגיד ניתן כשירות לציבור:
 
שם הגן כתובת
גן אורנהטשרניחובסקי 13
גן אגדה של גןאסף שמחוני 5
גן דיסנילנדהעליה
גן איגום הפלאיםמבצע נחשון
גן אדמוניתביאליק פינת מוריה
גן איריסהשלום
גן סביוןאנדה עמיר 8
גן במביהנרי קנדל 10
ויצו האוניברסיטהאונ' בן גוריון **על בסיס מקום פנוי בלבד
תמר וחרוב אשל אברהם -גילאי 3שד' ירושלים 72
תאנה אשל אברהם-גילאי 4שד' ירושלים 72
גן שוש  בע"מ רבקה 34
גן  יפית חזל 104
גן טבעהרב טנא שלמה 26
 
    

מוסדות בזרם החרדי

רישום למוסדות חינוך אלו יש לבצע באמצעות האינטרנט וכן יש לפנות ישירות למוסד החינוכי למלא טפסים ולקבל את אישור המוסד לקליטת התלמיד. השלמת הרישום תיעשה בתיאום המוסד החינוכי ולמחלקת רישום.
יודגש כי, רישום לגנים בזרם החרדי מבטל רישום לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד (באם יעשה רישום כפול)  רישום ידני מבטל את הרישום האינטרנטי! על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 
בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגנים חרדיים, באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

רשימת הגנים:

 • רשת אגודת ישראל
 • אוצר החיים
 • באר מים חיים
 • בית יעקב
 • בנות חיל
 • חב"ד
 • מצדיקי הרבים
 • שובו
 • נתיב מאיר
 
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים. לרישום למוסדות אלו יש לבצע באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד החינוכי.

 גני טרום חובה: 

 • יונה
 • טלה

גן חובה:

 • פעמון 
 • ענבל
            
 

מוסדות על אזוריים ייחודים

רישום יעשה באמצעות האינטרנט כבקשת גן חלופי. בנימוק גן ייחודי/על אזורי. שיבוץ לגנים אלו יעשה על פי הסדר הבא:
 1. שיבוץ ילדי אזור הרישום, שיבוץ ילדי השכונה (אלא באם יש קריטריון מבדיל אחר הגובר כגון מגדר/ לאום, יצוין באם קיים כזה קריטריון) 
 2. רצף חינוכי - ילדים שלמדו שנה קודמת בגן/ ברצף הגנים
 3. איחוד משפחות - למשפחה הגרעינית יש ילדים הלומדים במסגרות על פני הרצף החינוכי
 4. בקשת גן חלופי

גיל התלמידים מלווה כל קריטריון לשיבוץ, ראשית ישובצו ילדים גדולים ואח"כ הקטנים. 

להלן רשימת הגנים העל אזורים:
גן גילזרםמיקום הגן בשכונההערות
הגר חט"צחובהממלכתישכונה ג' (בבי"ס "דגניה")דו לשוני. חלוקה שווה בין הלאומים
הגרטרום (3+4)ממלכתישכונה ו'דו לשוני חלוקה שווה בין הלאומים
דותן חובהממלכתישכונה ט'אשל אברהם
נויטרום (3+4)ממלכתירמות הרכסייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות.
תמנוןחובה דו גילאיממלכתישושנה חיים 16ייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות.
גלבוע -בניםחובהממלכתי דתישכונה ה'בנים בלבד
סלעית -בנותחובהממלכתי דתישכונה ה'בנות בלבד
גני אור וסיתווניתחובהממלכתי דתירינגלבלום- שכונה ד'חינוך מעורב
חצב ושלהבתטרום (4)ממלכתי דתירינגלבלום-שכונה ד' חינוך מעורב
עוזטרום (3)ממלכתי דתייוסף בן מתיתיהו- שכונה ד' חינוך מעורב
שוהםחובהממלכתי דתיחביבה רייך- שכ' גייחודיות- שילוב השפה האנגלית.
חושןטרום (3+4)ממלכתי דתיחביבה רייך- שכ' גייחודיות- שילוב השפה האנגלית
נוי וחילזוןטרום (3+4+5)ממלכתירמות ייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות.