מוסדות חינוך ייחודיים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך ייחודיים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך הייחודיים ונהלי הרישום.

 

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי

גני תאגיד

 גני תאגיד הינם גנים פרטיים שעומדים בקריטריונים של משרד החינוך ומוכרים כמוסדות בזרם "חינוך מוכר שאינו רשמי". גנים אלו נכללים במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך. התקשרות ההורים היא מול גננת הגן שאחראית על כל ההיבטים בגן לרבות נושאי בטיחות, ביטחון, תשלומים ועוד. הרישום לגנים אלו נעשה מול גננת הגן. גני התאגיד אינם בפיקוח או באחריות הרשות.

יודגש כי, רישום לגני תאגיד מבטל רישום לגן עירוני (באם יעשה רישום כפול)- על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגני תאגיד, באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

להלן רשימת גני תאגיד הפעילים בעיר, הפרסום של גני התאגיד ניתן כשירות לציבור:
שם הגן כתובת
גן אורנהטשרניחובסקי 13
גן אגדה של גןאסף שמחוני 5
גן דיסנילנדהעליה
גן איגום הפלאיםמבצע נחשון
גן אדמוניתביאליק פינת מוריה
גן סביוןאנדה עמיר 8
גן במביהנרי קנדל 10
ויצו האוניברסיטהאונ' בן גוריון **על בסיס מקום פנוי בלבד
תמר וחרוב- אשל אברהם -גילאי 3שד' ירושלים 72
תאנה- אשל אברהם-גילאי 4שד' ירושלים 72
גן סיגל חסון בע"מ (שוש) רבקה 34
גן  יפית חזל 104
גן טבעהרב טנא שלמה 26
 
    

מוסדות בזרם החרדי

רישום למוסדות חינוך אלו יש לבצע באמצעות האינטרנט וכן יש לפנות ישירות למוסד החינוכי למלא טפסים ולקבל את אישור המוסד לקליטת התלמיד. השלמת הרישום תיעשה בתיאום המוסד החינוכי ולמחלקת רישום.
יודגש כי, רישום לגנים בזרם החרדי מבטל רישום לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד (באם יעשה רישום כפולעל פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 
בנוסף, הורים שמבצעים רישום לגנים חרדיים, באם יבקשו שיבוץ לגן עירוני בזרם מ"מ/ ממ"ד לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד! יובהר כי, רצף חינוכי במוסדות החינוך בעיר ב"ש רלוונטי אך ורק לתושבי העיר ב"ש.

רשימת הגנים:

 • רשת אגודת ישראל
 • אוצר החיים
 • באר מים חיים
 • בית יעקב
 • בנות חיל
 • חב"ד
 • מצדיקי הרבים
 • שובו
 • נתיב מאיר
 • השם יסעדני
 
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים. לרישום למוסדות אלו יש לבצע באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד החינוכי.

 גני טרום חובה: 

 • יונה
 • טלה

גן חובה:

 • פעמון 
 • ענבל
            
 

מוסדות על אזוריים ייחודים

רישום יעשה באמצעות האינטרנט כבקשת גן חלופי. בנימוק גן ייחודי/על אזורי. שיבוץ לגנים אלו יעשה על פי הסדר הבא:
 1. שיבוץ ילדי אזור הרישום
 2. רצף חינוכי - ילדים שלמדו שנה קודמת בגן/ ברצף הגנים
 3. איחוד משפחות - למשפחה הגרעינית יש ילדים הלומדים במסגרות על פני הרצף החינוכי. לא יאושר שיבוץ שני אחים בכיתת גן אחת כאשר אינם שייכים לכיתת הגן מבחינת אזור הרישום.
 4. בקשת גן חלופי- ילדי השכונה רבתי/ נימוקים שונים ומגוונים.

גיל התלמידים מלווה כל קריטריון לשיבוץ, ראשית ישובצו ילדים גדולים ואח"כ הקטנים. 

להלן רשימת הגנים העל אזורים:
גן גילזרםמיקום הגן בשכונההערות
הגר חט"צחובהממלכתישכונה ג' (בבי"ס "דגניה")דו לשוני. חלוקה שווה בין הלאומים 
הגרטרום (3+4)ממלכתישכונה ו'דו לשוני חלוקה שווה בין הלאומים 
דותן חובהממלכתישכונה ט'קהילת-אשל אברהם (קונסרבטיבי) 
נויטרום (3+4)ממלכתירמות הרכסייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות. עדיפות לחברי הקהילה ותושבי רמות 
חילזוןחובה דו גילאיממלכתישושנה חיים 16ייחודיות - חינוך לאורח חיים בריא וקיימות. עדיפות לחברי הקהילה ותושבי רמות
גלבוע -בניםחובהממלכתי דתישכונה ה'בנים בלבד
סלעית -בנותחובהממלכתי דתישכונה ה'בנות בלבד
גני-אור וסיתווניתחובהממלכתי דתירינגלבלום- שכונה ד'חינוך מעורב
חצב ושלהבתטרום (4)ממלכתי דתירינגלבלום-שכונה ד' חינוך מעורב
עוזטרום (3)ממלכתי דתייוסף בן מתיתיהו- שכונה ד' חינוך מעורב
שוהםחובהממלכתי דתיחביבה רייך- שכ' גייחודיות- שילוב השפה האנגלית. 
חושןטרום (3+4)ממלכתי דתיחביבה רייך- שכ' גייחודיות- שילוב השפה האנגלית