מסגרות החינוך המיוחד

גנים

סוגי הגניםמס' גנים
גני תקשורת15
גני עיכוב התפתחות15
לקויי שמיעה2
גן C.P1
גן פיגור בינוני רב בעייתי 2
גן לקויי ראיה1
גן ללקויות מורכבות1


בתי ספר

שםאפיון הלקותשיבוץ על פי גילאיםמידע כללי על בתי הספר
אוריםהפרעות תקשורת14-21בית ספר אורים הינו בית ספר על אזורי לחינוך מיוחד הנותן מענה לתלמידים בעלי הפרעות תקשורת ואוטיזם. הצוות החינוכי מלמד מתוך מטרה לענות על צרכיהם האישיים והמגוונים של התלמידים ובני משפחותיהם. יום הלימודים הינו 8:00-17:00.
רעיםהפרעות תקשורת6-13בית ספר רעים לחינוך מיוחד על אזורי לתלמידים על הרצף האוטיזם. בית הספר עובד במתכונת 8:00-17:00 ומהווה מרכז לשיתוף פעולה , יעוץ, הדרכה והפצת מידע מקצועי לקהילה.
אילנותפיגור קל6-15בית ספר אילנות הינו בית ספר יסודי לחינוך מיוחד הקולט תלמידים המוגדרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה-רב בעייתי. בית ספר על אזורי הקולט תלמידים המגיעים מבאר שבע והסביבה. יום הלימודים הינו 8:00-14:30.
דקלים פיגור קל רב בעייתי15-21בית ספר דקלים הינו תיכון לחינוך מיוחד מחוזי קהילתי על יסודי המפתח ומטפח מיומנויות בקהילה. התפיסה החינוכית מתבססת על הגישה הומניסטית.
מגןפיגור קשה-עמוק6-21בית ספר מגן הינו בית ספר אזורי לחינוך מיוחד. התלמידים מגיעים מבאר שבע והסביבה, מאופיינים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (לקויות קוגניטיביות, פיזיות, תקשורתיות וחושיות). החתך ואפיוני המוגבלות הרבות מחייבות רמות תמיכה שונות לתלמידים ולמשפחות.
רימוניםעיכוב התפתחות6בית ספר רימונים הינו בית ספר ייחודי המורכב משכבה חד גילית א' – התלמידים מופנים לבית הספר ולומדים למשך שנה אחת בלבד. התלמידים מאופיינים כבעלי לקות ראשונית עיכוב התפתחות וכן לקות משנה.
שז"רהפרעות התנהגות7-14בית ספר שז"ר הינו בית ספר יסודי לתלמידים עם הפרעות התנהגות מגיל 7-14- התלמידים הינם בעלי אינטליגנציה תקינה ומאופיינים בהפרעות התנהגות, קשיי קשב וריכוז, ADHD, קשיים רגשיים. בית הספר נותן מענה לימודי, רגשי בהתאם לצרכים האישיים לתלמיד ולמשפחתו.
שחרפיגור בינוני6-21בית ספר שחר הינו בית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית מורכבת (פיזית וקוגניטיבית). תוכנית הלימודים עונה על כל מכלול צרכי התלמידים – במתן מענה אישי לכל תלמיד בהתאם למוגבלות וכן למשפחה.
יסודותפיגור קל-בינוני6-21בית ספר יסודי ועל יסודי ממ"ד הנותן מענה לתלמידי באר שבע והסביבה המאופיין בפיגור קל ומורכב. בית הספר מאמין בנתינה ישית לתלמיד ולמשפחתו. בבית הספר מופעלת מועדונית. סיום יום הלימודים בשעה 17:00.
גשרהפרעות נפשיות6-21בית ספר גשר נותן מענה לימודי חינוכי לתלמיד המאשפז בהתאם לצרכיו, יכולותיו הקוגניטיביות וע"פ מצבו הנפשי והרגשי בתקופת האשפוז תוך מיצוי הפוטנציאל המרבי במצבו הנוכחי.
מרכז חינוכי סורוקהתלמידים מאושפזים6-21מרכז חינוכי לתלמידים מאושפזים, משרת תלמידים מאושפזים מכל מרכז הנגב. הכיתות ממוקמות בתוך בית החולים.
מרכז לקויות חושיםלקויי חושים6-21מרכז מחוזי לתלמידים עם מוגבלות חושים. בית הספר חרט על דגלו מיצוי יכולות אישיות על אף ומעבר למוגבלות והשתתפות פעילה בבית הספר כשאר בני גילם.