תכניות להארכת יום לימודים

בבתי הספר בבאר-שבע פועלות מסגרות להארכת יום הלימודים. מסגרות אלו מאפשרות להורים לשהות בעבודתם או להאריך את יום עבודתם, כשילדם נימצא במסגרת מסודרת ואיכותית הכוללת הזנה ותוכנית חינוכית עשירה תחת פיקוח.
 

יוח"א – יום חינוך ארוך

שבוע לימודים בן 41 שעות, שמשמעותו הארכת משך הלימודים לכל תלמידי בית הספר במסגרת חוק יוח"א. מכלול 41 השעות הוא רצף אחד, המשלב שעות לימוד ופעילויות חינוכיות.
בבאר-שבע פועלים 15 בתי ספר בשכונות: שיכון דרום, שכונה ג ושכונה ד רבתי, שקיבלו זכאות ממדינת ישראל להארכת יום הלימודים. במסגרת הארכת יום הלימודים מקבלים הילדים ארוחה חמה ותוכניות העשרה.
 

יול"א – יום לימודים ארוך

מנהל החינוך בעיריית באר שבע, המחלקה לחינוך יסודי וחברת "כיוונים", יצאו בתוכנית להארכת יום הלימודים במערכת החינוך בבאר שבע על מנת לתת מענה להורים עובדים ויצירת רצף לימודי ללא שינוי מסגרת.
התוכנית פועלת במספר בתי ספר (בתי ספר שנמצאו בהם הורים שמעוניינים במסגרת יול"א) במשך 5 ימים בשבוע החל מסיום שעת הלימודים ועד השעה 16:30.
בתוכנית מועסקים מדריכים בעלי תעודת מדריך. במסגרת הצהרון, הילדים נהנים מתוכניות העשרה ומקבלים ארוחה חמה.

פרטים נוספים:

הצהרונים בשנת הלימודים התשע"ז יחלו בתאריך 3.9.17 ויסתיימו בתאריך 28.6.18 . 

ימי הפעילות בגנים: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 14:00 – 17:00 ובבתי הספר בימים ראשון עד חמישי, מסיום יום הלימודים עד שעה 16:30.

פעילות בחופשות החגים: עפ"י לוח חופשות משרד הכלכלה.  

פעילות במקרה של שביתה:אין פעילות בימי שביתה.

רכזות פדגוגיות: ביקורות שוטפות בכל המוקדים, במהלך השנה.

צוותים: גננת/גננת מובילה/מורה/מדריכה + סייעת.

חוגים: תוכניות העשרה לאחר חגי תשרי 

מזון: ארוחת צהרים מלאה, מסופקת על ידי חברת הקייטרינג "זר מעדנים)

סבסוד ע"י משרד הכלכלה: סבסוד משרד הכלכלה-רוב הגנים מקבלים סבסוד ע"י משרד הכלכלה עפ"י הזכאות הנקבעת להם.

חשוב: הצהרונים פועלים בגני הילדים ובבתי הספר שהם הסביבה המוכרת לילדים. אין ניוד והסעות.​

פתיחת כל צהרון מותנית ברישום של 15 ילדים, לפחות. 


טלפון: 08-6290069 
פקס: 08-6290064 
אתר: "כיוונים".