בתי ספר ייחודיים על אזוריים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך ייחודיים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך הייחודיים ונהלי הרישום.
 
 

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי

מוסדות בזרם החרדי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
 • ניתן לבצע רשום לבית ספר שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תשע"ט.
 • ההורה יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של ת"ז לרבות נספח לת"ז ועותק סרוק של נספח 3 חתום בחתימת הבעלות הנספח מהווה אישור של הבעלות למקום לתלמיד בבית הספר
 • ללא צילום ת"ז וללא נספח 3 או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

רשימת בתי הספר:
 • "אוצר החיים"
 • "בנות חיל"
 • "בית יעקב"
 • "שובו"
 • "נתיב מאיר"
 
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים.
לרישום למוסדות אלו יש לבצע באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד. לאחר בחינה יקבל ההורה התייחסות בנוגע לבקשת השיבוץ שהגיש

בית ספר:

 • נטע ארז

 

מוסדות על אזוריים ייחודים

רישום יש לבצע באמצעות האינטרנט כבקשת בית ספר חלופי. בקשות שיבוץ למוסדות ייחודיים על אזוריים ניתן להגיש רק בתקופת הרישום הרשמית . בקשות מאוחרות לא תידונה.  

שיבוץ לבתי ספר אלו יעשה על פי הסדר הבא:

 • שיבוץ על פי אזור הרישום.

במידה וכמות הנרשמים תעלה על היצע המקומות, תקיים הרשות הגרלה באמצעות וועדת שיבוץ עירונית. הגרלה שתתבצע על פי קריטריונים ובכפוף להנחיות משרד החינוך.

עקרונות ההגרלה:

 1. תופק רשימת תלמידים המבקשים שיבוץ בבי"ס העל אזורי, ייחודי בעבור נרשמים שסימנו מוסד חלופי בתקופת הרישום.  
 2. הרשימה תחולק על פי מגדר ותיערך הגרלה שוויונית. 
 3. לציין כי ההגרלה תתבצע באמצעות המחשב בנוכחות חברי וועדה.  
 4. לאחר שתתגבש רשימת תלמידים, תישלח לבית התלמידים התייחסות הרשות.
 5. תלמידים שיתקבלו, יזומנו לבית הספר להשלמת תהליך הרישום. 

חריגים:
בקשות לאיחוד משפחות עד כיתה ג' תיבחנה. בנוסף, באם יוגשו מקרים חריגים הוועדה תיבחן כל בקשה שתוגש בצרוף מסמכים אקטואליים.

מקרים חריגים מוגדרים כ:

 • מקרי רווחה מוכרים.
 • מוות במשפחה / מחלות בקרב בני המשפחה הגרעינית, המפריעים לתפקוד של המשפחה.      

ערעורים:
מאחר ומדובר על הגרלה אין אפשרות להגיש ערעור על תוצאותיה.

חברי הוועדה:
יו"ר הוועדה- מנהלת המח' לחינוך יסודי, מנהלת מח' הרישום, רכזת איזור הרישום, נציג הפיקוח, נציג וועד הורים עירוני, נציג המחלקה המשפטית.

בתי ספר בזרם מ״מ המוכרים ע"י משרד החינוך:

 • נתיבות יורם
 • דגניה
 • נטעים - מיתרים
 • גבים

כמו כן, ניתן להירשם לבי"ס הבאים:

בתי ספר בזרם ממ״ד:

 • תלמוד תורה עץ החיים - בית ספר ממ"ד לבנים
 • תורני רננות - בית ספר ממ"ד לבנות
 • חב"ד עוזיאל - בית ספר ממ"ד
 • בית ספר מעיינותחב"ד בנים

בתי ספר בזרם מ״מ:

 • אלומות
 • אפיק
 • אמירים- תגבור לימודי יהדות (תל"י)