בתי ספר ייחודיים על אזוריים

עיריית באר שבע מאפשרת רישום תלמידים למוסדות חינוך ייחודיים. הרישום נעשה באמצעות האינטרנט, להלן רשימת מוסדות החינוך הייחודיים ונהלי הרישום.
  

מוסדות בזרם המוכר שאינו רשמי


מוסדות בזרם החרדי

על ההורה לבצע רישום באתר האינטרנט ולאחר מכן, לפנות לגוף המפעיל לבצע רישום פרונטאלי. 
 • ניתן לבצע רשום לבית ספר שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תשע"ז.
 • ההורה יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של ת"ז לרבות נספח לת"ז ועותק סרוק של נספח 3 חתום בחתימת הבעלות הנספח מהווה אישור של הבעלות למקום לתלמיד בבית הספר
 • ללא צילום ת"ז וללא נספח 3 או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

השלמת הרישום תיעשה בתיאום הגוף המפעיל ומחלקת רישום. 

על פי חוזר מנכ"ל תשעה/5 (א) סעיף 1.8.4: אם בוצע רישום שלא באמצעות האינטרנט, הוא זה שיהיה תקף, והוא יבטל כל רישום אחר באתר האינטרנט. 

רשימת בתי הספר:
 • "אוצר החיים"
 • "בנות חיל"
 • "חב"ד"
 • "בית יעקב"
 • תלמוד תורה "בית דויד"- זכרו
 • "שובו"
 • "נתיב מאיר"
 

חינוך אנתרופוסופי

חינוך אנתרופוסופי מתמקד בגישה פסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך. גישה זו שמה את הילד במרכז, ומתייחסות לתקופת הילדות כאל תקופה רגישה וצמיחה, שיש לה חשיבות מרכזית וערך גדול מבין שאר התקופות בחיים. לרישום למוסדות אלו יש לבצע באינטרנט ובמקביל לפנות לרישום במוסד.

בית ספר:

 • נטע ארז  


מוסדות על אזוריים ייחודים

ר​ישום יש לבצע באמצעות האינטרנט כבקשת בית ספר חלופי במעמד הרישום בלבד.  וכן לפנות ישירות לבית הספר לפגישת היכרות.  ​

שיבוץ לבתי ספר אלו יעשה על פי הקריטריונים הבאים:  

 1. שיבוץ ילדי אזור הרישום
 2. רצף חינוכי - ילדים שלמדו שנה קודמת בגן/ ברצף הגנים
 3. איחוד משפחות - למשפחה הגרעינית יש ילדים הלומדים במסגרות על פני הרצף החינוכי
 4. ציון ייחודיות המוסד החינוכי
 5. הערכת והמלצת בי"ס

רשימת בתי ספר על אזוריים, ייחודיים בזרם ממ"ד:

 • תלמוד תורה "עץ החיים", בית ספר ממ"ד לבנים
 • תורני "רננות", בית ספר ממ"ד לבנות
 • חב"ד "עוזיאל", בית ספר ממ"ד
 • בית ספר "מעיינות", חב"ד  בנים

רשימת בתי ספר על אזוריים, ייחודיים בזרם מ"מ:

 • "אלומות"
 • "אמירים"
 • "אפיק"
 • "גבים"
 • "דגניה"
 • "נטעים"
 • "נתיבות יורם"

​​