אבטחת מוסדות חינוך והכנתם לשעת חירום

המשרד לביטחון פנים בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל הם הגורמים אשר מוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות בכל הנוגע לקריטריונים לאבטחה נאותה, ביניהם:
 
 • הקריטריונים הנדרשים להצבת מאבטח במוסדות החינוך, בתוך או בפנים המוסד
 • קביעת התקנים למאבטחים חמושים בכל מוסד חינוך
 • קביעת השעות הרצויות בהן יציבו אבטחה בכל מוסד חינוך
 • קביעת אמות המידה והסטנדרטים הרצויים למאבטח במוסד חינוך
 • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים הפועלים במסגרת מוסדות החינוך
 • הנפקת אישורים למתן נשק למאבטחים וכן הנפקת תעודות מאבטח
 • מימון כל נושא ההכשרה והאבטחה בכל הנוגע למוסדות החינוך בעיר
 
בהתאם לתקנים אלו, ממנה העירייה והצוות האחראי על בטחון מוסדות החינוך קב"ט אשר אמון על שמירת רמת האבטחה הנדרשת בהתאם לכל מוסד ואופיו, תוך כדי שהוא מבצע ביקורות אבטחה תקופתיות, תרגילים עונתיים, מסייע לממונה לרכז הביטחון הבית ספרי במוסד ומקדם את כל נושאי הביטחון השונים.
 
אחריות הביטחון בכל מוסד ומוסד הינה של מנהל המוסד עצמו, יחד עם זאת מחלקת הביטחון מנחה ומפקחת לקיום הנחיות משרה"ח ומשטרת ישראל בנושא הביטחון ושעת חירום.
 

הכנת מוסדות חינוך לשעת חירום

אחד התפקידים החשובים ביותר עליהם אמונה מחלקת הביטחון של עיריית באר שבע הוא הכנת מוסדות החינוך ברחבי העיר לעתות ומצבי חירום.
את ההנחיות להתנהלות הנכונה במהלך מצבים כאלו, מקבלת מחלקת הביטחון ישירות ממשרד החינוך ופיקוד העורף והן מכילות את הסעיפים הבאים:
 
 • ארגון פעילויות האבטחה במוסדות החינוך
 • עריכת בקרה שוטפת על כל מוכנות המוסד לשע"ח
 • הכנת המוסדות פיזית לשעת חירום
 • הפעלת מערך הכשרה והדרכה להתמודדות במצבי החירום
 • ביצוע תרגולים שוטפים לבדיקת מוכנות מערך ההחירום ועוד

 

תרגולים והדרכות קבועות

במסגרת הכנת המוסדות לעת חירום, מקפידה מחלקת הביטחון של העיר וכל צוות העובדים שלה לבצע תרגולים והדרכות שוטפות עם צוותי מוסדות החינוך השונים, ואף עם התלמידים עצמם, תוך כדי שהם מסבירים להם כיצד עליהם להתמודד עם מצבי חירום שונים, ברוגע ובנעימים. התלמידים והצוות החינוכי עוברים את התרגולים הללו על בסיס קבוע על מנת לוודא שאם, חלילה, יתרחש מצב חירום אמתי, הם יהיו מתורגלים כהלכה וישמרו על ביטחונם באופן אופטימלי.

 

לפרטים נוספים

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
08-684017708-6840191זלמן שנאור 10, באר-שבע
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
​​