אבטחת מוסדות עירייה והכנתם לשעת חירום

הרשות, באמצעות מחלקת הביטחון ובשיתוף ותיאום מול משטרת ישראל אחראית לאבטחה במוסדות העירייה ובמתקניה על מנת לשמור על ביטחון האזרחים הפוקדים מוסדות אלה , ביניהם: משרדי הרווחות, הלשכה המשפטית, פארקים ברחבי העיר, מבני העירייה ושלוחותיה, מוסדות גבייה וכו'.

הקריטריונים הנדרשים להצבת מאבטח במוסדות הציבור:
  • קביעת תקנים למאבטחים חמושים בכל מוסד ציבורי.
  • קביעת השעות הרצויות בהן יציבו אבטחה בכל מוסד ציבורי.
  • קביעת אמות המידה והסטנדרטים הרצויים למאבטח במוסד ציבורי.
  • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים הפועלים במסגרת מוסדות הציבור.
  • מימון כל נושא ההכשרה והאבטחה בכל הנוגע למוסדות הציבור בעיר.

בהתאם לקריטריונים אלו, ממנה העירייה אחראי על בטחון מוסדות ציבור, קב"ט אשר אמון על שמירת רמת האבטחה הנדרשת בהתאם לכל מוסד ואופיו, תוך כדי שהוא מבצע ביקורות אבטחה תקופתיות, תרגילים, לסייע לצוות ומנהלי המוסד וקידום כל נושאי הביטחון השונים. 

הכנת מוסדות העירייה לשעת חירום

אחד התפקידים החשובים ביותר עליהם אמונה מחלקת הביטחון של עיריית באר שבע באמצעות מדור אבטחת מוסדות הציבור, הוא הכנת המוסדות ברחבי העיר לעתות ומצבי חירום.

את ההנחיות להתנהלות הנכונה במהלך מצבים כאלו, מקבלת מחלקת הביטחון ישירות מפיקוד העורף והן מכילות את הסעיפים הבאים:
  • עריכת בקרה שוטפת על כל מוכנות המוסד לשע"ח.
  • הכנת המוסדות פיזית לשעת חירום.
  • הפעלת מערך הכשרה והדרכה להתמודדות במצבי החירום.
  • ביצוע תרגולים שוטפים לבדיקת מוכנות מערך החירום ועוד.

 

תרגולים והדרכות קבועות

במסגרת הכנת המוסדות לעת חירום, מקפידה מחלקת הביטחון של הרשות וכל צוות העובדים שלה לבצע תרגולים והדרכות שוטפות עם צוותי מוסדות הציבור השונים, ואף עם העובדים עצמם, תוך כדי שהם מסבירים להם כיצד עליהם להתמודד עם מצבי חירום שונים, ברוגע ובנעימים. העובדים והצוות הניהולי עוברים את התרגולים הללו על בסיס קבוע מידי שנה לצורך מוכנותם לחירום.
 
 

לפרטים נוספים

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
08-684017708-6840191זלמן שנאור 10, באר-שבע
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
​​