הכנת הרשות לשעת חירום

מחלקת הביטחון, כזרוע מבצעת של מטה החירום העירוני בראשות ראש העיר, מרכזת את הנושאים הבאים:
 
  • ריכוז ועדת המל"ח (משק לשעת חירום) המקומית ופיקוח על פעילותה המסודרת והיעילה של הועדה, הן בתפעול היומיומי השוטף והן בעת חירום של ממש.
  • תפעול הזרוע המקשרת בין הרשות המקומית בבאר שבע אל מול שאר רשויות בכל הנוגע לנושאי בטחון ועתות חירום כגון משרדי הממשלה השונים, צה"ל, משטרת ישראל, רשות החירום הלאומית ושאר גורמים שעיקר עיסוקם בנושאי בטחון וחירום.
  • קיום תיאום מתמיד וקישור בין כלל הגורמים העוסקים בבטחון ובחירום בתוך הרשות המקומית.
    קיום תיאום, קישור וטיפול בכל נושאי התרגול, ההדרכות והאימון של עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום ובטחון.
  • הכנת תוכנית הערכות שנתית בכל הנוגע לחירום, התאמתה להנחיות ראש הרשות המקומית וריכוז התפעול השוטף שלה.
  • ריכוז תהליך הביצוע של התוכנית שאושרה, וניהול התקציב שלה בכל הקשור לרכישת ציוד, הקמת מחסנים, ניהול מרכזי הפעלה ועוד.
  • ריכוז ותיאום אחזקת ציוד החירום, פיקוח על ההתנהלות ובקרה על שימוש הציוד לייעודו בלבד.
 
 

לפרטים נוספים

  
  
  
שעות מענה טלפונימסנן
08-684017708-6840191זלמן שנאור 10, באר-שבע
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
​​