תחנות אוטובוס

רשימת תחנות אוטובוס מונגשות כולל הנמכות בצמתים הסמוכות לתחנות

שם רחובצומת עם רחוב /  מס' ביתמס' קוכתובת
יהושוע חנקיןמסוף  מטרודןכל הקוויםכניסה למטרודן
דיקלהגולדה מאיר16, 25דקלה - גולדה מאיר
מצדהראובן רובין16, 12מצדה - ראובן רובין
מצדה126, 12, 16מצדה - יצחק אבינו - טשרנחובסקי
מצדה446, 12, 16מצדה - בית"ר
מצדה12616, 12מצדה - יהודה הלוי
מצדה19216, 12מצדה - מבצע יואב
מצדה19816, 12מצדה - שמשון - אבא אחימאיר
מצדה9112מצדה - שמשון - אבא אחימאיר
מצדה13612מצדה - מבצע יואב
מצדה7312מצדה - יהודה הלוי
מצדה5312,6מצדה - יהודה הלוי
מצדה1912,6מצדה - כניסה לשכונה ב'
מצדהטשרנחובסקי12,6מצדה - יצחק אבינו - טשרנחובסקי
מצדהיצחק למדן12מצדה  - למדן
רגרמרכז המורים7,8,24רגר - בן גוריון
רגרמול חיים חנני8רגר - חנני
רגרמרכז אורן8אברהם אבינו - כניסה לחניה
רגרמול מרכז אורן8רגר - אברהם אבינו - רינגנבלום
רגרמרפאות חוץ5רגר - בן גוריון
רגרסורוקה - מיון ישן5,7,16,24רגר - מצדה
רגרוינגייט7,8,12,24רגר - וינגייט - ביאליק
רגרעירייה - בית יד לבנים6,7,8,12,18,22,23,24,רגר - מונטיפיורי
רגררסקו - התקווה6,7,8רגר - הנריאטה סולד
רגררסקו - הנריאטה סולד12,24רגר - הנריאטה סולד
רגרדואר4,18,21,22רגר - הנריאטה סולד
רגרמגדל 76,12,24רגר - הנריאטה סולד
רגרעמידר7,8רגר - הנריאטה סולד
רגרביטוח לאומי3,9רגר - וולפסון - ויצמן
רגרויצמן12,18רגר - וולפסון - ויצמן
רגרגמלאי העירייה6, 7, 8, 22, 24רגר - וולפסון - ויצמן
רגרגן הראשונים6,7,8,12,18,21רגר - וולפסון - ויצמן
רגרהמשחררים6,7,8,12,18,21רגר - שז"ר - המשחררים
רגרביאליק7,8,24,12רגר - וינגייט - ביאליק
יעקב אבינויעקב אבינו 117יעקב אבינו - יצחק אבינו
יעקב אבינומעונות ד'7יעקב אבינו - א. ינאי - שלמה המלך
אברהם אבינוקיוסק לנדאו72 כניסות לחניה
אברהם אבינויוחנן הורקנוס7אברהם אבינו - הורקנוס - טייב
אברהם אבינותחנת דלק72 כניסות לחניה
אברהם אבינורחבת גלעד8אברהם אבינו - שפרינצק
אברהם אבינושפרינצק8אברהם אבינו - שפרינצק
אברהם אבינובית הפרמידה7אברהם אבינו - נחליאל
אברהם אבינובית מוריה7אברהם אבינו-אביה השופט
אברהם אבינומרכז גילת7,26אברהם אבינו - דוד המלך
בן גוריוןמרפאות חוץ24, 26רגר - בן גוריון
בן גוריוןסורוקה24, 26כניסה לסורוקה ולאוניברסיטה
בן גוריוןמעונות ג'4,5,26בן גוריון - ארלוזורוב - אורי צבי
בן גוריוןהשלום - נילי4,5בן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןמשרדי מקורות26בן גוריון - גרשפלד - האורגים
בן גוריוןהאורגים26בן גוריון - גרשפלד - האורגים
בן גוריוןיהושוע הצורף4בן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןאורי צביאגד 64, 24בן גוריון - ארלוזורוב - אורי צבי
בן גוריוןאוניברסיטה24כניסה לסורוקה ולאוניברסיטה
בן גוריוןהשלום - קלישר14בן גוריון - השלום - יהושוע הצורף
בן גוריוןכנען מוצרי בניה142 כניסות לחניה
יהודה הנחתוםיהודה הנחתום 714יהודה הנחתום 5 - כניסה לחניה
יהודה הנחתוםיהודה הנחתום 1014יהודה הנחתום - מעבר ציבורי
האורגיםמגה14כניסה לחניונים מגה וממן
האורגיםממן16האורגים - יהושוע הצורף
יהושוע הצורףהאורגים14האורגים - יהושוע הצורף
יהושוע הצורףיהודה הנחתום16יהושוע הצורף - בית ביטא
יהודה הלוימגרשי הטניס22יהודה הלוי - בני אור
יהודה הלויבית ספר יסודות22יהודה הלוי - מנדלסון
יהודה הלויבר גיורא6יהודה לוי - בר גיורא - מבצע נחשון
יהודה הלוירבי עקיבא6,22יהודה הלוי - רבי עקיבא 
יהודה הלוימגדלי הפארק6,22כניסה לחניה - מקיף אמי"ת
יהודה הלויסנהדרין6יהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
יהודה הלויעזריאל ניצני6יהודה הלוי - עזריאל ניצני - אבן עזרא
יהודה הלוייעקב דורי6,22יהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
יהודה הלוימקיף ד'6,22יהודה הלוי - שאול המלך
יהודה הלויבית ספר מצפה6יהודה הלוי - שקד
יהודה הלוימצדה6מצדה - יהודה הלוי
רבי עקיבאבר גיורא6רבי עקיבא - בר גיורא
דוד טוביהואסף שמחוני363, 352, 14טוביהו - אסף שמחוני - סוקולוב
דוד טוביהונחום סוקולוב363, 352, 14טוביהו - אסף שמחוני - סוקולוב
אילתהפועלים392, 17אילת - הפועלים
המשחרריםבי"ס אתגר6המשחררים - כניסה לחניה
המשחרריםמקיף ח'3,6,21,22המשחררים - אוסישקין
המשחררים51 - תל חי3,18,22,21המשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחרריםסופרפארם3,26המשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחרריםמול סופרפארם - קיוסק3המשחררים - שמשון - יהודה הלוי
המשחררים48 - בצלאל3,18,22,21המשחררים - ביאליק
המשחרריםבי"ס עמל18,22,21המשחררים - שמעוני
המשחרריםסיפריה עירונית6,18,21,22,26המשחררים - שמעוני
חברוןביג - מקדונלד14,059,388חברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןתעשיה אוירית385, 388, 059, 26חברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןאלבר385, 388, 059, 14חברון - יצחק נפחא - חיל הנדסה
חברוןסולל בונה059,26חברון - יהודה הבורסקאי
חברוןשוק12,18חברון - רמב"ם
חברוןשוק2,13,31,23חברון - כניסה לשוק
שז"רהורדוס14,059,388ש"זר - חברון
חברוןבן גוריון14, 26חברון - בן גוריון
שז"רבית נועם26שז"ר - לאונרד כהן - רחה פרייאר
שז"רמוסכי העירייה14,059,388שז"ר - לאונרד כהן - רחה פרייאר
חז"לחז"ל6חז"ל - טשרנחובסקי - גרץ
בית אשלשוק - הורדה כל הקווים + מטרופולין  בית אשל - רמב"ם
בית אשלשוק5בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק3בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק7, 8בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק6, 12בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק4,24בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק9, 18בית אשל - דוד חכם
בית אשלשוק21, 22בית אשל - דוד חכם
ביאליקמגרש הצופים9ביאליק - בזל
ביאליקפינת מוריה9,16ביאליק - מוריה
ביאליקמגרש הטניס9,16ביאליק - בזל
ביאליקמוניות מתי6ביאליק - כניסה לחניה
ביאליקבית ספר עמל חניכים6,16ביאליק - המשחררים + כניסה לחניה
בן יהודהשמעוני16ביאליק - איינשטיין - בן יהודה + שניאור
בן יהודהשניאור 16ביאליק - איינשטיין - בן יהודה + שניאור
שמעונישמעוני 516שמעוני - ביאליק  + ברנשטיין  
העצמאותמרכז העצמאות13,18,12,31העצמאות - הרצל + ההסתדרות
העצמאותשלשת בני עין חרוד2העצמאות - בית אשל
העצמאותטרומפלדור13,23,31העצמאות - שלשת בני עין חרוד
העצמאותטרומפלדור6,22,9,4,5העצמאות - טרומפלדור
העצמאותמורדי הגטאות22,6,21העצמאות - מורדי הגטאות
העצמאותמורדי הגטאות4,24העצמאות - מורדי הגטאות
העצמאותמורדי הגטאות5העצמאות - החלוץ
העצמאותגן העיר13,23,31העצמאות - הרצל
העצמאותבית יציב13,23העצמאות - שמחוני - חטיבת הנגב
העצמאותהרצפלד13,23העצמאות - עלי דיוויס - הרצפלד
הרצלהרצל 12912,18הרצל - גרשון
רמב"םרמב"ם31,13רמב"ם - הרצל
רמב"םעלי דיוויס13רמב"ם - עלי דיוויס - קנדל + המוכתר
כפר דרוםכפר דרום31כפר דרום - ההגנה + הרצל
החלוץ983,8החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץ3החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץ8החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץ24החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץ9,18החלוץ - הדסה
החלוץהחלוץ12החלוץ - גרשון
החלוץהחלוץ7החלוץ - גרשון
החלוץהחלוץ 931החלוץ - כפר דרום
החלוץהגדודים 3731הגדודים - דינה
חטיבת הנגבנגבה31חטיבת הנגב - נגבה
אפרייםהרב קליין31אפריים - קליין
ג'ו אלוןמגידו31,23ג'ו אלון - מגידו - חטיבה שמונה
ג'ו אלוןבית אל - בית עלמין31,23ג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
ג'ו אלוןצומת הכפיר - יגאל ידין31ג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
ג'ו אלון אגרנט31ג'ו אלון - אגרנט
ג'ו אלון אילן רמון31ג'ו אלון - אילן רמון
ג'ו אלוןמול אגרנט31ג'ו אלון - אגרנט
ג'ו אלוןכיכר הכפיר31ג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
ג'ו אלוןפ. אביגדור המאירי31,23ג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
ג'ו אלוןחניית בית עלמין חדש23ג'ו אלון - בית אל - אביגדור המאירי
יוהנהז'בוטינסקי31יוהנה - אימבר - חיים הרצוג
יוהנהז'בוטינסקי31יוהנה - סילמן - מאפו
יוהנהפ. פיכמן - שופמן14יוהנה - פיכמן - שמאלי
יוהנהקניון נווה זאב14יוהנה - שופמן - כניסה לקניון
יוהנהאביגדור המאירי14יוהנה - אביגדור המאירי
יוהנהכיכר התאומים14יוהנה - יהודה גור
הנשיא הרצוגנ.ה. אימבר- בי"ס רגר14יוהנה - אימבר - חיים הרצוג
הנשיא הרצוגמול בית ספר רגר14יוהנה - אימבר - חיים הרצוג
אפריים לרוןדרור14אפרים לרון - דרור
אפריים לרוןבז14אפרים לרון - בז
אפריים לרוןמול אנקור14אפרים לרון - בז
אפריים לרוןמול ברבור14אפרים לרון - ברבור
אימברגן עדי אמנו31,26אימבר - רוזנבלום
אימברצומת הכפיר - ג'ו אלון31,26ג'ו אלון - יגאל ידין - אימבר
אימברחטיבה שמונה14אימבר - חטיבה שמונה
חטיבה שמונהנחום גוטמן 931,26חטיבה שמונה - גולי קניה - אביגדור המאירי
חטיבה שמונהי.ל. פרץ 2931,26חטיבה שמונה - יוהנה
הרב אליהו כ"ץאטד14אליהו כץ - אטד
הרב אליהו כ"ץמול אטד14אליהו כץ - אטד
פיכמןפיכמן26פיכמן - אש - מאפו
פיכמןפיכמן31פיכמן - אש - מאפו
סרן דבסרן דב31סרן דב - מבצע משה
שמשוןמבצע יואב18,21שמשון - מבצע יואב
שמשוןבית אבות18,21שמשון - מבצע יואב
אחימאירמצדה - אחימאיר12,21מצדה - שמשון - אבא אחימאיר
אחימאירפארק אוסטרליה12,18,21אחיימאיר - שאול המלך
אחימאירמסוף - נווה במדבר22אחימאיר - יעקב דורי - מויאל
יעקב דוריאבא אחימאיר22אחימאיר - יעקב דורי - מויאל
ששת הימיםחנא רובינא22,21ששת הימים -רובינא - דקר
ששת הימיםשמואל רודנסקי22,21ששת הימים - רודנסקי
ששת הימיםחנה רובינא22,21ששת הימים -רובינא - דקר
שמואל רודנסקירודנסקי 8622רודנסקי - ברטונוב
שמואל רודנסקירודנסקי 8622רודנסקי - אנדה עמיר
חנה רובינאברטונוב - גן ציבורי22רובינא - ברטונוב
רבקהלאה אמנו22רבקה - לאה
חווהרבקה22רבקה - חווה
אבשלום פיינברגאהרונסון22פיינברג - אהרונסון
אבשלום פיינברגאפריים לוזון22פיינברג - לוזון
אפרים לוזוןמרלא - גן ציבורי22לוזון - מרלא - לסקר
פרץ סמולנסקיןסמולנסקין 1222המלכים - סמולנסקין
המלכיםמול פיינברג - גן ציבורי22המלכים - פיינברג
אגוזבי"ס מקיף טוביהו22המלכים - פיינברג
דקררבקה22דקר - רבקה
שיבאשיבא 162,218אגוז - שיבא - השופטים
פייגנבאוםשיבא18פיינגנבאום - שיבא
רינגנבלוםבן מתתיהו8רינגנבלום - בן מתתיהו - יעבץ
רינגנבלוםרינגנבלום 428רינגנבלום - בנימין מטודלה
רינגנבלוםפ. ברנפלד8רינגנבלום - ברנפלד
רינגנבלוםמול ברנפלד8רינגנבלום - ברנפלד
רינגנבלוםפ. קלאוזנר8רינגנבלום - קלאוזנר - אסוולדו
רינגנבלוםכיכר סיאטל8רינגנבלום - רגר - סוסו
שאול המלךאחזיה3שאול המלך - מקלף - מבצע נחשון
שאול המלךיותם3שאול המלך - יותם - יהושפט
שאול המלךקניון אביה  3שאול המלך - מבצע יואב
שאול המלךשמגר השופט12,3שאול המלך - שמגר השופט
שאול המלךקניון שאול המלך16שאול המלך - השל"ה
שאול המלךמשה שרת , מאיר16שאול המלך - גולדה מאיר - אברבנאל
שאול המלךחתם סופר9שאול המלך - השל"ה
שאול המלךהשל"ה9,26שאול המלך - השל"ה
שאול המלךגולדה מאיר16שאול המלך - גולדה מאיר - אלפסי
גולדה מאירשאול המלך - שרת26גולדה מאיר - שרת
משה שרתכיכר משה סנה18משה שרת - מרדכי נמיר
שאול המלךחי"ל12שאול המלך - רחבת חי"ל
שאול המלךמבצע עובדה26שאול המלך - מבצע עובדה
לוי אשכולנחום גולדמן 724,4לוי אשכול - אביגדור אביטל - המדע
לוי אשכולנחום גולדמן 4324,4לוי אשכול - שטרן - כיכר שפרן
לוי אשכולישראל גלילי 3 24לוי אשכול - דידנר - שינדלר
לוי אשכולישראל גלילי 35 24לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולגדעון האוזנר 19 לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולדב ברנע 1124לוי אשכול קלמן פורת - שרשבסקי
לוי אשכולבודנהיימר 14 לוי אשכול - דידנר - שינדלר
לוי אשכוללואי פיקרד24לוי אשכול - שטרן - כיכר שפרן
שינדלראוסקר שינדלר 824שינדלר - בודנהיימר - קהירי
שינדלר 30וופרטל - נחום סנה 19 24שינדלר - הערים התאומות
שינדלר 23וופרטל - גרינפלד 1124שינדלר - הערים התאומות
שינדלרבודנהיימר 2424שינדלר - בודנהיימר - קהירי
הערים התאומות פיקרד - פריבס24הערים התאומות - משה פריבס
הערים התאומות בקי - אביגדור אביטל4הערים התאומות - פיקארד - בקי
הערים התאומותטרק - פריבס4הערים התאומות - טרק - שטרן
הערים התאומות יוסף שטרן4הערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
הערים התאומות עמיצור - אוסקר שינדלר24הערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
הערים התאומות עמיצור 24הערים התאומות - עמיצור - גרינפלד
מנחם דידנר 10מול נחום שריג 1124מנחם דידנר - נחום שריג
מנחם דידנר 11נחום שריג 2324מנחם דידנר - גולדמן - עוזי נרקיס
נחום שריגיוסקה יריב24נחום שריג - יוסקה יריב
נחום שריגנחום שריג 724נחום שריג - יוסקה יריב
מיכאל הנגביאמונה - עוזי נרקיס24מיכאל הנגבי - ישראל גלילי
מיכאל הנגביישראל גלילי - קלמן פורת24מיכאל הנגבי - קלמן פורת
מיכאל הנגביעוזי נרקיס24מיכאל הנגבי - עוזי נרקיס
וינגייטהשלום - חנה סנש5וינגייט - חנה סנש
וינגייטחביבה רייק5וינגייט - חביבה רייק
וינגייטגולומב מול בית אריאל5וינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט - סורוקה5,16וינגייט - פועה מנצ'ל
השלוםוינגייט 825וינגייט - כניסה לחניה
השלוםהשלום 255השלום - גולומב
השלוםארלוזורוב5השלום ארלוזורוב - המעפילים
השלוםגוש עציון4,5השלום - גוש עציון
השלוםהנדיב - השלום 764,5השלום - הנדיב
השלוםמול השלום 864,5השלום - וינגייט
השלוםמרכז אורות5השלום - ז'בוטינסקי
השלוםיד ושם4השלום - יד ושם
הגאוליםהגאולים 54הגאולים - אסירי ציון
הגאוליםהגאולים 144הגאולים - אסירי ציון
ז'בוטינסקיגאולים4ז'בוטינסקי - הגאולים - המעפילים
ז'בוטינסקיז'בוטינסקי 264ז'בוטינסקי 21
ז'בוטינסקיהשלום4השלום - ז'בוטינסקי
המעפיליםעולי הגרדום4המעפילים - עולי הגרדום
המעפיליםהגאולים4ז'בוטינסקי - הגאולים - המעפילים
הנרייטה סולדצומת רגר4,5רגר - הנריאטה סולד
הנרייטה סולדאוניברסיטה4,5,14שז"ר - הנריטה סולד
רוטשילד הורדה בלבד059, 388, 385, 440 רוטשילד - נורדאו - חברון
סנהדרין יהודה הלוי26יהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
סנהדרין רש"י7סנהדרין - רש"י - בעלי התוספות
סנהדרין בי"ס אלומות7,26סנהדרין - התלמוד
סנהדרין אבטליון26סנהדרין - מימון
סנהדרין שמעון בר יוחאי8סנהדרין - בר יוחאי
סנהדרין שמעון בן שטח7סנהדרין - בן שטח
סנהדרין הזוהר7סנהדרין - הזוהר
התלמודבעלי התוספות7התלמוד - בעלי התוספות
בעלי התוספותבעלי התוספות6בעלי התוספות - הצדיק מירושלים
הצדיק מירושליםהמרכז לבריאות הנפש6הצדיק מירושלים - חניית בית החולים
אבן עזראאבן עזרא6אבן עזרא - התלמוד
אבן עזראאבן עזרא6אבן עזרא - בעלי התוספות
ירושליםמשטרת המחוז13ירושלים - תבורי - כיכר השוטר
ירושליםרחבת טבריה13ירושלים - בית לחם - טבריה
ירושליםמרכז  מסחרי ט'13ירושלים - מרכז מסחרי
ירושליםמול מרכז מסחרי13ירושלים - מרכז מסחרי
ירושליםבית לחם13ירושלים - בית לחם - טבריה
ירושליםירושלים 7813ירושלים - בי"ס נתיבי עם
ירושליםשער הגיא13ירושלים - שער הגיא - עין גדי
ירושליםמשעול  חפר13ירושלים - חפר
וילנסקיוילנסקי 13וילנסקי - בנימין מזר
וילנסקיוילנסקי 13וילנסקי - הגאונים
הולצברגהולצברג13הולצברג - גורן
שומרוןשומרון13שומרון - הולצברג
שומרוןשומרון13שומרון - קיסריה
יחיא קפאחקפאח13קפאח - התיבונים
הגאוניםהגאונים13הגאונים - דה בוטון
איינשטייןאיינשטיין 66איינשטיין - בצלאל
איינשטייןמול מנדלסון6איינשטיין - מנדלסון
טשרנחובסקיטשרנחובסקי6טשרנחובסקי - הסופרים
ויצמןגן הראשונים3,9ויצמן - בלפור
ויצמןברנר3,9ויצמן - אוסישקין - סוקולוב
אוסישקיןכיכר קפלן3אוסישקין - קפלן
ויצמןהשומר3,9ויצמן - השומר
סוקולובסוקולוב9סוקולוב - בזל
יעקב דוריהראל - לח"י3יעקב דורי - הראל - בן חור
יעקב דוריאלכסנדרוני3יעקב דורי - פל ים - ירקוני
יעקב דורימבצע יקב3יעקב דורי - יקב - סרנה
יעקב דורימבצע קדם3,26יעקב דורי - מבצע קדם
מרדכי מקלףעזריאל ניצני22מקלף - ניצני
מרדכי מקלףזילברג22מקלף - דורי
מרדכי מקלףמרדכי מקלף 5122מקלף - זוסמן
מרדכי מקלףאבוחצירא22מקלף - אבוחצירא
מרדכי מקלףפרנק22מקלף - ניצני
מרדכי מקלףמבצע ברוש - מקיף ד'22מקלף - ברוש
משה דייןדוד אלעזר22משה דיין - ברדיצ'בסקי
משה דייןריכרד שטיין22משה דיין - שטיין
משה דייןריכרד שטיין22משה דיין - יעקב דורי - מבצע עובדה
משה דייןברדיצ'בסקי22משה דיין - מקלף - דוד אלעזר
מבצע עובדהמבצע עובדה 1143מבצע עובדה - בוגלה
אלפסימצדה3,16,26אלפסי - הרא"ש - רד"ק
אלפסיבן עטר3אלפסי - בן עטר - הרב קוק
אלפסיהרב קוק3אלפסי - בן עטר - הרב קוק
גולדה מאירמיכאל חזני18,26גולדה מאיר - חזני - שרת
גולדה מאירארן - שיטרית26גולדה מאיר - בכור שיטרית
גולדה מאירשיטרית - שאול המלך9,26גולדה מאיר - בכור שיטרית - שרת
גולדה מאירמשה שרת - דב יוסף18גולדה מאיר - בכור שיטרית - שרת
גולדה מאירמנחם סבידור18גולדה מאיר - יערי - ארן
גולדה מאירציזלינג - מול סרלין18גולדה מאיר - סרלין
גולדה מאירדולצ'ין - מול תמיר18גולדה מאיר - רוקח - רוזן
גולדה מאיררוזן - מול רופין18גולדה מאיר - רוקח - רופין
גולדה מאירהרצוג - מויאל18גולדה מאיר - מויאל - הרצוג
אברבנאלהחיד"א 49אברבנאל - החיד"א - עוזיאל
אברבנאלאברבנאל 229אברבנאל - חת"ם סופר - החיד"א
הצביהצבי9,16הצבי - הגלבוע - טבנקין
הצביפ.עגנון9,16הצבי - עגנון
הצביפ.עגנון9הצבי - עגנון
הצביפ.טבקין9הצבי - הגלבוע - טבנקין
הצנחניםחמדה וצבי זינדר2הצנחנים - כניסה לשכונה
הצנחניםאבא קובנר2הצנחנים - קובנר - ברדיצ'ב
הצנחניםכניסה לשכונה2הצנחנים - צביה ויצחק - בן יעקב
צביה ויצחקיוסף גלזמן2צביה ויצחק - גלזמן
פאול בן חייםחזמה יעקב2בן חיים - חזמה
בוסקוביץמשה חובב2בוסקוביץ - משה חובב
משה חובבחזמה יעקב2משה חובב - חזמה
הדעתהמדע24הדעת - המדע
הדעתבי"ס רמות24הדעת - פליקס
הדעתמול המרכז המסחרי4הדעת - המדע
הדעתמקיף ז' עמל4הדעת - ההשכלה
המדעהדעת4המדע - אולנדורף
המדענלי זק"ש - זלמן וקסמן4המדע - זק"ש - ורטהיימר
המדעיוסף בנטואיץ4המדע - בנטואיץ - נויפלד
המדעאביגדור אביטל4אביגדור אביטל - לוי אשכול - המדע
אורי צביהר בוקר4אורי צבי - הר בוקר - בן יוסף
אורי צבייעקב מרש4אורי צבי - מרש - הדעת
אורי צביבן גוריון - מ. ספורט4אורי צבי - אביגדור אביטל - בנ"צ כרמל
אורי צביהדעת4אורי צבי - מרש - הדעת
הר רמוןהר רמון 20 - שצ"פ4הר רמון - הר כנען
הר רמוןהר רמון 584הר רמון - הר בוקר
הר בוקרהר בוקר 694הר רמון - הר בקע
הר בוקרהר בוקר 314הר בוקר - הר חרמון
שלמה בן יוסףאליעזר קשאני4בן יוסף - קאשני
המרדחיים משה אלישר4המרד - אליהו חכים - אלישר
הכטהכט 20 - יעקב חזן4הכט - חזן
הכטהכט 56 - אורי צבי4הכט - המרד
האנדרטהאורי צבי4אורי צבי - האנדרטה
האנדרטהיוסף תקוע4, 34האנדרטה - תקוע - אמיר דרומי
ההגנההגדודים31הגדודים - השבטים
יהושוע ייביןיהושוע ייבין31ייבין - בר ניסן - טיומקין
רוזנבלוםרוזנבלום31רוזנבלום - ייבין - גרוסמן
מרבד הקסמיםמרבד הקסמים3מרבד הקסמים - חניית סיפרי שולמית
מרבד הקסמיםמרבד הקסמים3מרבד הקסמים - העליה
העליהיציאת ארופה3העליה - יציאת ארופה
העליהסטרומה3העליה - מולדת
העליהיהודי סוריה3העליה - יהודי סוריה
העליהסטרומה3העליה - המרי העיברי
העליהקפריסין3העליה קפריסין
ש"י עגנון 3עגנון - בורלא
יעליםגן קדושי קהיר9,16יעלים - קפריסין
יעליםהערבה - הגמל9,16יעלים - הערבה
יעליםחגלה - העליה3יעלים - העליה
מוריהמוריה 269,16מוריה 42
מוריהגן צ'יפרוט9מוריה - ורבורג
מוריהצומת ביאליק16מוריה - ביאליק
יגאל ידיןעין גדי13,26יגאל ידין - עין גדי
יגאל ידיןמול ירושלים13יגאל ידין - ירושלים
מגידוג'ו אלון - בי"ס אשכול26מגידו - בי"ס אשכול
אטדמול כלנית2אטד - כלנית
אטדמול כרכום- טכני ח"א2אטד - כרכום
אטדצבעוני - סופר גאיה2אטד - צבעוני
אטדאטד 6 - שיטה2אטד - שיטה
שיזףאטד2אטד - שיזף - תמר
שיזףשיזף 452שיזף - שביל הגנים
שיטהשיטה 152שיטה - אשלים
אטדחבצלת הנגב2אטד - חבצלת הנגב
חבצלת הנגבצבר2חבצלת הנגב - צבר
צברחבצלת הנגב2צבר - אשלים
הבדילהבדיל 4314הבדיל - המכונאי
הבדילפינת הפחח14הבדיל - הפחח - המסגר
הפועליםהדגן14הפועלים - הדגן
הפועליםדלויה - שק"ם לשעבר14הפועלים - החשמלאי
הפועליםמול הפלס17הפועלים - הפלס
הקוצרהקוצר14הקוצר - הכשרת היישוב
הכשרת הישובהכשרת הישוב17הכשרת היישוב - הזורע
הגנןהגנן17הגנן - הברזל
המסגרהמסגר17המסגר - הפלדה
הברזלהקוצר17הברזל - הקוצר
הברזלמול החורש17הברזל - החורש
מבצע יואבמבצע יואב 70 קלשון,12,26מבצע יואב - מבצע קילשון
מבצע יואב15 - ליד בית האבות12מבצע יואב - בית אבות
יוספטליוספטל8יוספטל - כניסה לחניה
אביגדור מאיריאביגדור מאירי 1131אביגדור המאירי - שלום אש
השבטיםהשבטים31השבטים - ראובן
עין גדישומרון13עין גדי - שומרון
אפקאפק 813אפק - יגאל ידין
בית אלקופ"ח מכבי26בית אל - גבעון - חפר
הע"לנ.ה. אימבר- באר אברהם32הע"ל - אימבר - חברון - קק"ל
הע"לרותם - סלבדור32הע"ל - רותם
הע"למול באר אברהם2, 17, 32הע"ל - אימבר - חברון - קק"ל
יצחק סלמהפינת מרגולין32סלמה - שניידרוביץ
ניסים אלקיים ניסים אלקיים 732ניסים אלקיים - דורפמן
אפיקים בנגבהע"ל17אפיקים בנגב - הע"ל
תוצרת הארץדרך אילת17תוצרת הארץ - ניסים אלקיים
תוצרת הארץאפיקים בנגב14, 32, 46תוצרת הארץ - אפיקים בנגב
אפיקים בנגבפינת גוזלן32תוצרת הארץ - אפיקים בנגב
רגרמרכזיית בזק - חיילים רגר - אביגדור אביטל - הצדיק מירושלים
אברהם אבינומרכז מוריה יוסף קארו26אברהם אבינו - שפרינצק
תחנת רכבת צפון  כיכר רכבת צפון
תחנת רכבת צפון  כיכר רכבת צפון
יהודה הלויאבן עזרא יהודה הלוי - אבן עזרא - ניצני
יהודה הלוימכללת קיי הצדיק מירושלים - יהודה הלוי - אצ"ל
חברוןתחנת דלק אלון14,059, 388חברון - דלק אלון - הום סנטר
חברוןלכוון עומר חברון - בנ"צ כרמל
חברוןבנ"צ כרמל ג'ו אלון - בית עלמין אלטרנטיבי
אבא אחימאירשאול המלך אבא אחימאיר - שאול המלך
נחום שריגפ. גדעון האוזנר נחום שריג - גדעון האוזנר הצפוני
בנ"צ כרמלזבולון המר בנ"צ כרמל - המר - ברזני
בנ"צ כרמלמשה בראזני בנ"צ כרמל - המר - ברזני
בנ"צ כרמלמול מעלה החטיבה בנ"צ כרמל - מעלה החטיבה
בנ"צ כרמלמעלה החטיבה בנ"צ כרמל - מעלה החטיבה
בנ"צ כרמלהאורגים - מזרח בנ"צ כרמל - בית הלוחם
בנ"צ כרמלדרך חברון בנ"צ כרמל - בית הלוחם
דוד חכםצמוד לתחנה מרכזית חכם - חנקין
סנהדרין רבי מאיר בעל הנסהורדה חדשסנהדרין - יוספטל - רבי מאיר בעל הנס
ירושלים78 - אשל אברהם13ירושלים - חפר - בי"ס נתיבי עם
ירושליםשער הגיא13ירושלים - חפר - בי"ס נתיבי עם
ירושליםחפר - מול נתיבי עם13גולדה מאיר - מויאל - הרצוג
גולדה מאיראליהו מויאל גולדה מאיר - מויאל - הרצוג
גולדה מאירארתור רופין גולדה מאיר - ארתור רופין
גולדה מאירשמואל תמיר גולדה מאיר - ישראל ברזילי
גולדה מאירישראל ברזילי גולדה מאיר - ארן - ישראל ישעיהו
גולדה מאירחיים לנדאו גולדה מאיר - ארן - ישראל ישעיהו
אורי צביהר רמון אורי צבי - הר רמון - ראובן הכט
אורי צביאביגדור אביטל אורי צבי - בנ"צ כרמל - אביגדור אביטל
הר רמוןהר רמון 15 הר רמון - כניסה לפארק
הר רמוןהר בוקר הר רמון - כניסה לפארק
הר בוקרפארק רמות הר רמון - כניסה לפארק
האנדרטהאלדד (ישראל שייב) האנדרטה - הכט - אלדד
האנדרטההאנדרטה 57 האנדרטה - הכט - אלדד
האנדרטהאברהם אמיר האנדרטה - הכט - אלדד
אברהם אמיראברהם אמיר 834אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
אברהם אמיראברהם אמיר 2134אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
אימברפאירברג 25 אימבר - מישאל דהאן
אימברכיכר המופת אימבר - מישאל דהאן
אברהם אמיראברהם אמיר 4834אברהם אמיר - פלדברג - צפוני
אברהם אמיראברהם אמיר 7834אברהם אמיר - איזנשטדט - טווס
אברהם אמיראברהם אמיר 4534אברהם אמיר - פלדברג - דרומי
משה ברזאני מאיר פיינשטיין34בראזני - פיינשטיין
משה ברזאני אבשלום חביב34בראזני - אבשלום חביב - וייס יעקב
אטדכרכום אטד - כרכום
אטדצבעוני אטד - צבעוני
אלדדפינת בדר34אלדד - בדר
אלדדפינת האנדרטה34האנדרטה - אלדד צפוני
עוזי נרקיסמנחם דידנר האנדרטה - אלדד צפוני
השלוםבית הפקיד השלום - מכוני מחקר - סטארטאפ
איינשטייןמול מנדלסון6איינשטיין - מנדלסון
יעקב דוריבית יונה יהודה הלוי - סנהדרין - יעקב דורי
שמשוןמצדה18,21אברהם אמיר - דוכיפת
רותם  אברהם אמיר - איזנשטדט - טווס
מקור חייםיהושוע ייבין מקור חיים - יהושוע ייבין
הפלמ"חמרכז קליטה אלטשול13הפלמ"ח - יצחק שדה - הרצפלד
ויצמןויצ"ו3, 9ויצמן - כניסה לחניית ויצ"ו
דוד חכםחברון17חברון - דוד חכם
פנחס החוצבOne Plaza16פנחס החוצב - יוסי הבורסקאי
ג'ו אלוןחטיבה שמונה23ג'ו אלון - חטיבה שמונה - מגידו
דוד חכםהמלאכה17דוד חכם - המלאכה - בינימין בן אסא
שיבאשיבא 1618שיבא - פייגנבאום
סנהדרין בעלי התוספות סנהדרין - בעלי התוספות - רש"י
לאה פורתמשה חובב2לאה פורת - פרטוש עדן
משה חובביעקב חזמה2משה חובב - חזמה
אלכסנדר בוסקוביץפאול בן חיים2אלכסנדר בוסקוביץ - פאול בן חיים
פאול בן חייםיעקב חזמה2פאול בן חיים - חזמה
שאול המלךאלפסי2שאול  המלך - גולדה מאיר - יצחק אלפסי
שאול המלךאבא אחימאיר שאול המלך - אבא אחימאיר
יעקב מרשיצחק מודעי34יעקב מרש - יצחק מודעי
יעקב מרשיצחק מודעי34יעקב מרש - זבולון המר
זבולון המראברהם שופט34זבולון המר - אברהם שופט
זבולון המראברהם שופט34זבולון המר - אברהם שופט
המרדאליהו חכים34המרד - אליהו חכים
אלדדיוחנן בדר34אלדד - בדר
אלדדילין מור34אלדד - ילין-מור
אלדדנתן ילין מור34אלדד - ילין-מור
ההשכלהגשר מעל הרכבת34ההשכלה
ההשכלהגשר מעל הרכבת34ההשכלה
האנדרטהיוסף תקוע34האנדרטה - יוסף תקוע
וינגייטזיסו5וינגייט - זיסו
וינגייטבית אריאל5וינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט 515וינגייט - גולומב
וינגייטוינגייט 675וינגייט - פועה מנצ'ל
הבוניםמוסך טיוטה17הכשרת היישוב - הבונים
צביה ויצחקאבא קובנר2צביה ויצחק - אבא קובנר
אברהם אמירדוכיפת1אברהם אמיר - דוכיפת
הדעתמול מקיף ז'1הדעת - ההשכלה
ג'ו אלון  ג'ו אלון - בית העלמין החדש
ג'ו אלון  ג'ו אלון - בית העלמין החדש
ג'ו אלון  ג'ו אלון - בית העלמין האלטרנטיבי
ג'ו אלון  ג'ו אלון - בית העלמין האלטרנטיבי
הנריאטה סולדרגר - רסקו4, 5, 14רגר - הנריאטה סולד
בית אשלהעצמאות העצמאות - בית אשל