מוסדות חינוך

להלן רשימת מוסדות חינוך בהם בוצעו התאמות נגישות כללית

שם המוסדכתובתשלב חינוךסוג חינוךסוג פיקוח
אוצר החיים מעורביעקב דורי 27יסודי בלבדרגילחרדי
טכני חיל האויראילן רמון 30עליונה בלבדרגילממלכתי
אפיקמרדכי נמיר 8יסודי בלבדרגילממלכתי
ביה"ס יסודי שד' צה"לגדעון האוזנר 67יסודי בלבדרגילממלכתי
בנות חייליעקב דורי 8יסודי בלבדרגילחרדי
הרצוגהערים התאומות 43יסודי בלבדרגילממלכתי
יוסף קארואברהם אבינו 93יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
יחדיוחטיבה שמונה 12יסודי בלבדרגילממלכתי
נאות לוןשמחה הולצברג 6יסודי בלבדרגילממלכתי
עירוני א' מקיףהשלום 11חט"ב + עליונהרגילממלכתי
רמות רכס - רכסים נחום שריג 37איסודי בלבדרגילממלכתי
שחר- ע"ש קלור ז"להאיסיים 9יסודי ועליונהמיוחדממלכתי
חב"ד תורני נווה זאבדב רונאל 12יסודי בלבדרגילחרדי
תיכון בית חיה ורבקהחנה רובינא 39עליונה בלבדרגילחרדי