מסמכי מדיניות

מדיניות עירונית בנושא תחנות תדלוק

מטרת המסמך, קביעת קריטריונים והנחיות עבור:
  1. הקמת תחנות תדלוק חדשות
  2. הרחבת תחנות קיימות
  3. קביעת אזורי מגבלות עבור סוגי התחנות השונות

מדיניות עירונית בנושא בנייה ברת קיימא

במסגרת פעולות העירייה לצמצום השפעות הליכי הבנייה בעיר על הסביבה, בהתאם למחויבותה לתהליכים העולמיים והארציים, ובמסגרת חברותהּ בפורום ה-15, החליטה הוועדה המקומית לאמץ את התקן הישראלי לבניה ירוקה (ת"י 5281) כמדיניות עירונית מחייבת, באופן הדרגתי, ובהתאם לסוג המבנים, החל משנת 2015, בהתאם למדרג המפורט. זאת, בהחלטת ראשי הערים של פורום ה-15 ובכפוף לעדכונים שיוכנסו בה מעת לעת בהתאם לשינויים ולהתאמות שיבוצעו בתקן.

 

מדיניות עירונית בנושא כיתוב על-גבי מבנים

לא תותר הצבת  שילוט (לרבות שם הקבלן ו/או הפרויקט) על גבי מבני מגורים. תותר הצבת שלט, הנושא את שם הקבלן, בגודל של עד 40*40 ס"מ, במפלס הקרקע על קיר המבנה, ובסמוך לכניסה לבניין.

 

מדיניות עירונית לפיתוח מתחם הנגרים

מטרת המסמך - יצירת מסגרת תכנונית והנחיות בינוי ועיצוב (לרבות תוספת שטחים), עבור תכניות חדשות שיוכנו
מתוקף תכנית מתאר  107/102/02/5 ובמגרשים הגובלים ב"מתחם הנגרים". יצירת מע"ר המכיל רחובות עירוניים אטרקטיביים ושוקקים, תמהיל שימושים, חזיתות פעילות מלוות רחוב ובנייה אינטנסיבית.


מדיניות עירונית לפיתוח מתחם תעסוקה בן גוריון

מטרת המסמך - יצירת מסגרת תכנונית, הנחיות בינוי ועיצוב (לרבות תוספת שטחים), עבור תכניות חדשות שיוכנו בתחום המסמך. יצירת מרכז תעסוקתי תומך פארק ההייטק הממוקם בסמיכות.
מיקום - הרחובות יהושוע הצורף ויהודה הנחתום.