מסמכי מדיניות

קישור לטופסמסנן
דיון עקרוני: 001/2012 - קביעת הנחיות להקמת תחנות דלק בעיר באר שבע
דיון עקרוני: 002/2013 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם הנגרים
דיון עקרוני: 002/2016 - מסמך מדיניות לגודלי דירות תוספת זכויות בניה לבניה פרטית
דיון עקרוני: 003/2015 - דיון עקרוני קידום תכנית מפורטת במבנים שנמצא בהם פיצול דירות
דיון עקרוני: 005/2014 - מדיניות עירונית לפיתוח מתחם תעסוקה בן גוריון
דיון עקרוני: 005/2016 - מדיניות לשימושים עיקריים למפלס שמתחת לכניסה הקובעת
דיון עקרוני: 006/2016 - קירוי חצרות פנימיות בבתי אוכל בעיר העתיקה
דיון עקרוני: 007/2014 - מדיניות עירונית בנושא כיתוב ע"ג מבנים
דיון עקרוני: 007/2016 - עדכון מדיניות הנחיות להכנת תכניות מפורטות עפ"י עקרונות של בניה ירוקה
דיון עקרוני: 012/2014 - מדיניות הנחיות בניה עיצוב חומרי גמר ותכנית בניה לרבות ממ"דים ברח' יעלים
דיון עקרוני: 014/2016 - מדיניות לאיתור מתחמי התחדשות עירונית בבאר שבע
דיון עקרוני: 13/2016 - מדיניות להקמת בתי אבות ודיור מוגן ברחבי העיר
דיון עקרוני: 008/2017 - מדיניות תוספת יח"ד בשכונת רמות
דיון עקרוני 002-2015 - מדיניות הועדה להגשת היתרים עפי התקן הישראלי לבניה ירוקה