הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות

הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניותמסנן
הנחיות מרחביות, פטור מהיתר