גינות כלבים

אוכלוסיית הכלבים בעיר גדלה כל שנה. הרצון לתת מענה לצרכי הכלבים ומשפחותיהם בגנים ציבוריים, מבלי שתגרם הפרעה לשאר המשתמשים בגן, הוביל להקמת גינות כלבים ברחבי באר שבע.
בגינות אלה אפשר למצוא מתקני משחק לכלבים, מתקני שקיות לגללי כלבים, ספסלים וברזיות לשתייה
.
 
לגינות הכלבים השפעה חיובית על בריאותם של הכלבים, שכן הן מאפשרות להם פעילות פיזית חופשית ואינטראקציה חברתית בריאה עם כלבים אחרים.  התרועעות הכלבים בסביבה ניטראלית מפחיתה את תוקפנותם ואת תחושת הטריטוריאליות שלה. הגינות הביאו לכך שלבעלי הכלבים יש אופציה שלא לשחרר את כלביהם ברשות הציבור באופן המנוגד לחוק, והן אף תורמות לניקיון הסביבה.

מיקום גינות הכלבים

 
שכונה
מיקום
ד'
גן הפיל
ה'
פארק ה'
נאות לון
רחוב שומרון
ט'
רחוב שבטה
א'
גן הראשונים
יא'
ליד בית סמואל
 
בעתיד מתוכננים הקמת פארקים לכלבים נוספים ברחבי העיר .