ימי הוצאת פסולת גינה

פינוי פסולת גינה (פינוי גזם) מתבצעת ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.
פסולת הגינה תונח במקום מרוכז ונגיש למנוף הפינוי. גזם עלים, פרחים ודשא יונחו בתוך שקים סגורים.
הוצאת פסולת גינה שלא במועדים הנקובים לעיל הנה עבירה על חוק העזר ודינה קנס.

להלן מועדי הוצאת פסולת גינה אל הרחוב לפי שכונות העיר בין השעות 12:00 בימים המופיעים מטה לבין 06:00 ביום שלמחרת:

 

שכונה /ימים בשבוע

​​א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

נווה זאב

 

x

 

x

 

 

פלח 6,7

 

x

 

x

 

 

נווה עופר (וילות רסקו)

 

x

 

x

 

 

שיכון דרום

 

x

 

x

 

 

י"א

 

x

 

x

 

 

וילות מצדה(כולל בני אור ומגדלי נוף)

 

x

 

x

 

 

ג'

 

x

 

x

 

 

רמות עליון, מבואה צפונית (גבול האזורים שדרות אצ"ג-צומת 45-דרך אביגדור אביטל-שד' זאב וניה הדרי)

 

x

 

x

 

 

ד' מרכז

 

x

 

x

 

 

א'

 

x

 

x

 

 

ט'

 

x

 

x

 

 

נאות לון

 

x

 

x

 

 

נחל בקע

x

 

x

 

x

 

נווה נוי

x

 

x

 

x

 

עמק שרה/קרית יהודית

x

 

x

 

x

 

ו' החדשה

x

 

x

 

x

 

נחל עשן

x

 

x

 

x

 

מרכז אזרחי

x

 

x

 

x

 

רמות תחתון/רמות ד'

x

 

x

 

x

 

ד' מזרח

x

 

x

 

x

 

ד' צפון

x

 

x

 

x

 

ב'

x

 

x

 

x

 

ה'

x

 

x

 

x

 

עיר עתיקה /רמב"ם/קנדל

x

x

x

x

x

x