רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08046605/11/2018עיריית באר שבערחבת רדקבניה ובטיחות
08044726/10/2018אברמוב יושבעמוריה 38 דירה 28סכנה בטיחותית
08046523/10/2018שלום הר אבןמעלה העקרבים 2מחלת עץ
08045821/10/2018עיריית באר שבעגראנד קניון ב"ש חניון אחוריבטיחות
08046121/10/2018שידלובסקי אלכסדראסירי ציון 31/1בטיחות
08046021/10/2018עיריית באר שבעהעליה 45עץ מת
08045015/10/2018יבגני נובוסיולובמשעול עקרון 23בטיחות
08045109/10/2018ביבי נועםמרל"ד סורוקהבניה
08045408/10/2018רחל פוקסאוליצקי 12מחלת עץ
08045207/10/2018ברגרמבצע חירם 2בטיחות
08044803/10/2018טל רוניהר רמוןבטיחותי
08044403/09/2018עיריית באר שבעבית ספר גביםאחר
08044503/09/2018עיריית באר שבעגן שיטה בטיחות
08044303/09/2018עיריית באר שבעבית ספר מענית נווה נויעץ מת
08044203/09/2018עיריית באר שבעפטיו בניין העירייה שז''רבטיחות
08044103/09/2018עיריית באר שבע1שלטית מקומטת
08044603/09/2018דין ניסןביאליקבניה
08043622/08/2018גלוריה לופז הרב טנא שלמה 8 בטיחות
08044022/08/2018עיריית באר שבעחוגלה 22בטיחות
עיריית באר שבע 22/08/2018עיריית באר שבעחורשה דרך שמשוןאחר
08043722/08/2018עיריית באר שבעאורי צבי גרינברגאחר
08043822/08/2018עיריית באר שבע רחבת רד''קבניה
08043415/08/2018עיריית באר שבעחורשה דרך שמשוןאחר
08043515/08/2018עיריית באר שבעחוגל ה 22 אחר
08043106/08/2018מקסים אוחנהשיטה 53בטיחות
08042723/07/2018פוטשניק יפים יעקב אפרת 7 בטיחות
08042823/07/2018גבריאל וייס בית שאן 114בטיחות
08041503/07/2018שקולניק אברהם אבישי 26 בטיחות
08042226/06/2018עיריית באר שבעיעקב דורי בין סרנא למבצע ארז סכנה בריאותית
08042025/06/2018טניה יעקבמרדכי טננבוים 3אחר
1 - 30הבא
​​