רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08027320/10/2017מתי זלינגרדבורה 8בניה
08024613/09/2017מרסלו מרים וברוך זיוהאז גיאורג 10אחר
08024927/08/2017עיריית באר שבעמצדהבניה
08024823/08/2017קטשקין ולדימיר ילינהשמואל רודנסקי 82בטיחות
08024721/08/2017עיריית באר שבעאנילביץ 17אחר
08024415/08/2017אלי רחמיםקויפמן 8חדקונית הדקל
08023624/07/2017רכבת ישראלדרך חברון מקס נורדאו תחת גשר בניה
08024324/07/2017רמונד כהןאירוס הנגב 37מין פולשני
08023317/07/2017אריאריב לינדקמרלא 24אחר
08022813/07/2017עיריית באר שבעמכתשים 3אחר
08023113/07/2017עיריית באר שבעל"ה  3מחלת עץ
08022912/07/2017עיריית באר שבעעוזיאלבטיחות
08022712/07/2017עיריית באר שבעמכתשים 3בטיחות
08022512/07/2017שקולניק אברהםאבישי 26אחר
08022612/07/2017שקולניק אלכסאבישי אחר
08023212/07/2017פרנק סספורטסהחלוץ 19אחר
08022309/07/2017יורם הורוביץשיבטה 3אחר
08022206/07/2017עיריית באר שבעלילך 1בניה
08022006/07/2017עיריית באר שבערותם בין צבי בין הע"לאחר
08021603/07/2017עיריית באר שבעהעצמאות גן רמזצרכי בניה יינטעו עצים במקום
08021503/07/2017עיריית באר שבעהצדיק מירושליםאי תנועה יובש ונטוי על הצד
08021302/07/2017עיריית באר שבעמבצע חירם אחר
08021402/07/2017עיריית באר שבעקיפוד 10אחר
08022301/07/2017יורם הורוביץשיבטה 3אחר
08023429/06/2017כללית קופת חוליםחנה שנס 3בטיחות
08023012/07/2014עיריית באר שבעפנקס דודאחר
​​