רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08044403/09/2018עיריית באר שבעבית ספר גביםאחר
08044503/09/2018עיריית באר שבעגן שיטה בטיחות
08044303/09/2018עיריית באר שבעבית ספר מענית נווה נויעץ מת
08044203/09/2018עיריית באר שבעפטיו בניין העירייה שז''רבטיחות
08044103/09/2018עיריית באר שבע1שלטית מקומטת
08044603/09/2018דין ניסןביאליקבניה
08043622/08/2018גלוריה לופז הרב טנא שלמה 8 בטיחות
08044022/08/2018עיריית באר שבעחוגלה 22בטיחות
עיריית באר שבע 22/08/2018עיריית באר שבעחורשה דרך שמשוןאחר
08043722/08/2018עיריית באר שבעאורי צבי גרינברגאחר
08043822/08/2018עיריית באר שבע רחבת רד''קבניה
08043415/08/2018עיריית באר שבעחורשה דרך שמשוןאחר
08043515/08/2018עיריית באר שבעחוגל ה 22 אחר
08043106/08/2018מקסים אוחנהשיטה 53בטיחות
08042723/07/2018פוטשניק יפים יעקב אפרת 7 בטיחות
08042823/07/2018גבריאל וייס בית שאן 114בטיחות
08041503/07/2018שקולניק אברהם אבישי 26 בטיחות
08042226/06/2018עיריית באר שבעיעקב דורי בין סרנא למבצע ארז סכנה בריאותית
08042025/06/2018טניה יעקבמרדכי טננבוים 3אחר
08041724/06/2018עיריית באר שבעאצל כל הרחובאחר
08041824/06/2018אלינה סבקה זרובבל  21מילולית
08041824/06/2018אלינה סבקה זרובבל 21בניה
08041330/05/2018נופת צופים בע"צהדגן 12 עמק שרה בטיחות
08041022/05/2018החברה הכלכליתשדרות טוביהובניה
08040814/05/2018אדם חיהסמטת אגידם 21בטיחות
08040814/05/2018סטלה רזינצקייוהנה זבוטמסקי 13בטיחות
08040313/05/2018רנט איברגימוברחבת טבריה 1 בטיחות
08038418/04/2018דבורה כהןפרופ' דינור בן ציוןעץ פולשני
08038619/03/2018דני קריאףשלושת המדפים 1מילולית
08039105/03/2018דליה בוחבוטרמב"ם 62/1אחר
1 - 30הבא
​​