רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08041503/07/2018שקולניק אברהם אבישי 26 בטיחות
08041724/06/2018עיריית באר שבעאצל כל הרחובאחר
08041824/06/2018אלינה סבקה זרובבל  21מילולית
08041824/06/2018אלינה סבקה זרובבל 21בניה
08041330/05/2018נופת צופים בע"צהדגן 12 עמק שרה בטיחות
08041022/05/2018החברה הכלכליתשדרות טוביהובניה
08040814/05/2018אדם חיהסמטת אגידם 21בטיחות
08040814/05/2018סטלה רזינצקייוהנה זבוטמסקי 13בטיחות
08040313/05/2018רנט איברגימוברחבת טבריה 1 בטיחות
08038418/04/2018דבורה כהןפרופ' דינור בן ציוןעץ פולשני
08038619/03/2018דני קריאףשלושת המדפים 1מילולית
08039105/03/2018דליה בוחבוטרמב"ם 62/1אחר
08036729/01/2018קרן טלשער הגיא 13בטיחות
087029418/12/2017זנה וינרקלצ'קין רפאל 23נזק לתשתיות הבית
08027320/10/2017מתי זלינגרדבורה 8בניה
08024613/09/2017מרסלו מרים וברוך זיוהאז גיאורג 10אחר
08024927/08/2017עיריית באר שבעמצדהבניה
08024823/08/2017קטשקין ולדימיר ילינהשמואל רודנסקי 82בטיחות
08024721/08/2017עיריית באר שבעאנילביץ 17אחר
08024415/08/2017אלי רחמיםקויפמן 8חדקונית הדקל
08023624/07/2017רכבת ישראלדרך חברון מקס נורדאו תחת גשר בניה
08024324/07/2017רמונד כהןאירוס הנגב 37מין פולשני
08023317/07/2017אריאריב לינדקמרלא 24אחר
08022813/07/2017עיריית באר שבעמכתשים 3אחר
08023113/07/2017עיריית באר שבעל"ה  3מחלת עץ
08022912/07/2017עיריית באר שבעעוזיאלבטיחות
08022712/07/2017עיריית באר שבעמכתשים 3בטיחות
08022512/07/2017שקולניק אברהםאבישי 26אחר
08022612/07/2017שקולניק אלכסאבישי אחר
08023212/07/2017פרנק סספורטסהחלוץ 19אחר
1 - 30הבא
​​