רישיונות כריתה טרם כניסתם לתוקף

  
  
  
  
  
08018928/05/2017עיריית באר שבעאמיר אברהם 33בטיחות
08017023/04/2017אקולניק אלכסאבישי 30צמח פולשני
08017309/02/2017נאקש מוטיגורדון 17/1אחר
​​