רישיונות כריתה בתוקף

  
  
  
  
  
08041022/05/2018החברה הכלכלית שדרות טוביהובניה ופיתוח
08040914/05/2018פידורוב ראיסה בני אור 1/44בטיחות
08039020/03/2018אדם חיהסמטת אגידם 21בטיחות
08026618/10/2017אוניברסיטת בן גוריוןאוניברסיטת בן גוריוןחדקונית הדקל
08026818/10/2017גבריאל ויצמןההגנה 2/2עץ חולה
08025211/09/2017יאן קגןמרדכי טננבאום 3בטיחות
08025110/09/2017גלית מימוןכלנית 19בטיחות
08025010/09/2017זנון בלומן פלדדונש בן לברט 16בטיחות
08023725/07/2017עיריית באר שבעבת אל (מקיף ו)בניה
08021202/07/2017עיריית באר שבעשאול המלך אחר
08021129/06/2017זאב גורמרכז הנגב 1/5בניה
08020226/06/2017עיריית באר שבעצבי רן 24בטיחות
08020025/06/2017ילנה מקרוקוב לאה אמנו 35/1
08018928/05/2017עיריית באר שבעאמיר אברהם 33בטיחות
08019028/05/2017עיריית באר שבעשיטרית 12דילול
08019523/05/2017דוד קורקסרחבת אבצןאחר
08018821/05/2017איסוקוב לאוןאבישי 28מין פולשני
08020117/05/2017מיכל סלעמבצע עובדה 43אחר
08018410/05/2017מיכל מימוןנחום גולדמן 1-9אחר
08018109/05/2017עיריית באר שבעדוד אלעזר 25בטיחות
08018308/05/2017לוין אירינהצדקיהו 3בניה
08017703/05/2017עיריית באר שבעחוגלהבטיחות
עיריית באר שבע03/05/2017עיריית באר שבעשדרות ירושלים 2אחר
08016826/04/2017בנימין מנשרוףפילדרמן 6עצים מתים
08017526/04/2017נחמובבסקי שמואלרותםחדקונית
08016524/04/2017עיריית באר שבעיריחו בין המגרשים 26-40פיתוח של רחוב
08017023/04/2017אקולניק אלכסאבישי 30צמח פולשני
08016319/04/2017אוה סינימשה שרת 43/1בטיחות
08015511/04/2017עיריית באר שבעשאול המלך 1פיתוח ושיקום רחוב
08016203/04/2017עיריית באר שבעיריחו בין מגרשים 26-40בניה פיתוח של רחוב
1 - 30הבא
​​