רישיונות כריתה בתוקף

  
  
  
  
  
08019028/05/2017עיריית באר שבעשיטרית 12דילול
08019523/05/2017דוד קורקסרחבת אבצןאחר
08018821/05/2017איסוקוב לאוןאבישי 28מין פולשני
08018410/05/2017מיכל מימוןנחום גולדמן 1-9אחר
08018109/05/2017עיריית באר שבעדוד אלעזר 25בטיחות
08018308/05/2017לוין אירינהצדקיהו 3בניה
08017703/05/2017עיריית באר שבעחוגלהבטיחות
עיריית באר שבע03/05/2017עיריית באר שבעשדרות ירושלים 2אחר
08016826/04/2017בנימין מנשרוףפילדרמן 6עצים מתים
08017526/04/2017נחמובבסקי שמואלרותםחדקונית
08016524/04/2017עיריית באר שבעיריחו בין המגרשים 26-40פיתוח של רחוב
08016319/04/2017אוה סינימשה שרת 43/1בטיחות
08015511/04/2017עיריית באר שבעשאול המלך 1פיתוח ושיקום רחוב
08016203/04/2017עיריית באר שבעיריחו בין מגרשים 26-40בניה פיתוח של רחוב
08016403/04/2017בן שושן יוסףאטד 45חדקונית הדקל
08016120/03/2017אסף טל יוסףחז"ל 73הברוש: מת, השיטה: פולשנית
0814319/03/2017דין מנשכוףפלדמן 6בטיחות
08014119/03/2017עיריית באר שבעוינגייט 55בטיחות
08014019/03/2017עיריית באר שבעארלוזרובבניה
08015419/03/2017עיריית באר שבעשאול המלך פיתוח ושיקום רחוב
08015319/03/2017עיריית באר שבעשיטרית  12דילול
08015219/03/2017עיריית באר שבעאוסוולדו ארינהחדקונית
08015219/03/2017עיריית באר שבעאוסוולדו ארינהחדקונית
עיריית באר שבע19/03/2017עיריית באר שבעשדרות טוביהןחדקונית
08015019/03/2017עיריית באר שבעשמחה הולצברגחדקונית
עיריית באר שבע19/03/2017עירית באר שבעיוהנה זבוטינסקיחדקונית
08014519/03/2017עיריית באר שבעבן צבי 4חדקונית
08014819/03/2017עיריית באר שבעשמעון אגרנטחדקונית
08014719/03/2017עיריית באר שבעשלמה גורןחדקונית
08014419/03/2017עיריית באר שבענפתלי הרץ אמברחדקונית
1 - 30הבא
​​