רשימת פקחים מסייעים

להלן רשימת העובדים מעיריית באר שבע שהוסמכו ע"י השר לביטחון פנים. לתפקיד פקח מסייע ועומדים בתבחינים מקדמיים

פקחים שטרם התקבל אישור הבט"פ להסמכתם

  • ישראל שניר
  • בן יוסף מאיר

 

 רשימת פקחים מסייעים

ודבקר דבירכהן ברוך
טסמה דניצנגאוקר חן
צנצלשוילי אהרוןאמזלג אסף
שיינפלד מאירקיקולשוילי ישראל
גאן הילהשרון מליק
אינברם שירהלוי אטנלוב
זנבה סמדראלירן טויזר
שניידר נירעומר וינר