תו חניה לדייר

עיריית באר שבע מנפיקה לתושבי העיר המתגוררים באזורי שטחי חניה מוסדרת, תו חניה לדייר אזורי.
תו החניה לדייר נותן מענה הולם לכל אחד ואחת מכם בבואכם להחנות רכבכם בסמוך למקום מגוריכם.

קריטריונים לקבלת תו דייר

יינתנו עד 3 תווי חניה לדייר לכל  בית אב.

לקבלת התו יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות, כולל ספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון רכב בתוקף על שם המבקש התו
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • אישור בעל הרכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב ( אם הרכב אינו רשום על שם המבקש)
 • יובהר כי תוקף תו החניה הינו מיום קבלתו והצמדתו לשמשת הרכב ועד ליום 31.12 בשנה שבה ניתן תו החניה
 • באחריות מקבל התו לפנות מבעוד מועד לצורך חידוש התו למשרדי אגף הפיקוח העירוני רחוב הרצל 32

הנפקת תו חניה לדייר יבוצע ללא תשלום

את טופס הבקשה לתו חניה לדייר והאסמכתאות יש להגיש במשרדי אגף הפיקוח העירוני באמצעות פקס 08-6205104 או מייל: tavdayar@br7.org.il

אוכלוסייה​ המסמכים הנדרשים
רכב בבעלות פרטית
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף על שם בעל הרכב (ניתן אף במסגרת של בעלות נוספת כאשר מדובר ברכב פרטי)
רכב בבעלות קרבה ראש​ונה
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • ת.ז של בעל הרכב ותצהיר על שימוש ברכב
רכב חברה
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור חשב/רו"ח המעיד על הצמדת הרכב באופן בלעדי
רכב צבאי
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור מת"ש שהרכב צמוד באופן בלעדי ו/או אישור מקצין רכב וצילום תלוש משכורת המעיד על שווי שימוש מלא ברכב
 
רכב משטרתי לבן
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור אגף משאבי אנוש או אגף תפעול לוגיסטי, שהרכב צמוד באופן בלעדי ו/או אישור מקצין רכב + צילום תלוש משכורת המעיד על שווי שימוש מלא ברכב
רכב שכור
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • חוזה שכירות הרכב תקף על שמו
 
רכב שנקנה בעסקת ליסינג
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף
 • העתק מחוזה הליסינג המעיד על החכירה
מוניות
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישיון רכב בתוקף על שם בעל הזכות הציבורית
 • הסכם בין השוכר לבעל הזכות הציבורית
 • רישיון הסעה תקף
 • קבלה המעידה על קניית המונית
תושב חוץ
 • דרכון תקף על שם המבקש
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף


איזורים בהם זכאים לקבל תו דייר

  
  
הרחב איזור : 1 ‏(3)
הרחב איזור : 14 חניון מרכז מורים ‏(2)
הרחב איזור : 15 מתחם שלמה המלך ‏(6)
הרחב איזור : 17 חניון מובילים ‏(1)
הרחב איזור : 18 חניון אלי כהן ‏(2)
הרחב איזור : 7 עיר העתיקה ‏(27)
הרחב איזור : 9 ‏(6)