תו חניה לדייר

עיריית באר שבע מנפיקה לתושבי העיר המתגוררים באזורי שטחי חניה מוסדרת, תו חניה אזורי.
תו החניה נותן מענה הולם לכל אחד ואחת מכם בבואכם להחנות רכבכם בסמוך למקום מגוריכם.

קריטריונים לקבלת תו דייר

לכל בית אב אשר ברשותו רכב יינתן תו דייר אחד. את תו הדייר ניתן לקבל במשרדי אגף הפיקוח.

לקבלת התו יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • ​רישיון רכב בתוקף על שם המבקש הבקשה
 • תעודת זהות, כולל ספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • דייר הגר בדירה שכורה, בנוסף למסמכים הנ"ל, יצרף חוזה שכירות בתוקף למגורים בלבד, כשחתימות הצדדים מאומתות ע"י עו"ד או רשם בית משפט
 • צילום שובר חיוב תשלום ארנונה אחרון, ע"ש מבקש הבקשה
 • אם ברשותך ושימושך הבלעדי רכב מטעם העבודה עליך להוכיח במסמכים, כי הרכב אשר הועמד לרשותך ולשימושך הבלעדי על ידי מעבידך, נמצא כי לפחות שליש מהשימוש בו בידיך, וכי אין בשימושך הפרטי רכב אחר.

הפקה/חידוש תו דייר מותנה בתשלום אגרה של 122 ₪ עד שנתיים או עד סיום תוקף חוזה השכירות עם אופציה להאריך את התו ללא תשלום עד סיום התוקף התקופתי של התו.

את טופס הבקשה והאסמכתאות יש להגיש במשרדי אגף הפיקוח העירוני בלבד! 

אוכלוסייה​

המסמכים הנדרשים

רכב בבעלות פרטית

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף על שם בעל הרכב (ניתן אף במסגרת של בעלות נוספת כאשר מדובר ברכב פרטי)

רכב בבעלות קרבה ראש​ונה
 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • ת.ז של בעל הרכב ותצהיר על שימוש ברכב

רכב חברה

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 •  טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור חשב/רו"ח המעיד על הצמדת הרכב באופן בלעדי

רכב צבאי

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור מת"ש שהרכב צמוד באופן בלעדי ו/או אישור מקצין רכב וצילום תלוש משכורת המעיד על שווי שימוש מלא ברכב

רכב משטרתי לבן

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • אישור אגף משאבי אנוש או אגף תפעול לוגיסטי, שהרכב צמוד באופן בלעדי ו/או אישור מקצין רכב + צילום תלוש משכורת המעיד על שווי שימוש מלא ברכב

רכב שכור

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • חוזה שכירות הרכב תקף על שמו

רכב שנקנה בעסקת ליסינג

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף
 • העתק מחוזה הליסינג המעיד על החכירה

מוניות

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף על שם בעל הזכות הציבורית
 • הסכם בין השוכר לבעל הזכות הציבורית
 • רישיון הסעה תקף
 • קבלה המעידה על קניית המונית

תושב חוץ

 • דרכון תקף על שם המבקש
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף

רכב בבעלות קרבה ראשונה

 • ת.ז כולל הספח המעודכן לכתובת המגורים באר שבע
 • טופס ארנונה משולם המעיד על בעלות בנכס או חוזה שכירות וטופס ארנונה משולם המעיד על המגורים בבאר שבע
 • רישיון רכב בתוקף

 טפסים

טופס בקשה
תו חנייה לדוגמה​

איזורים בהם זכאים לקבל תו דייר

  
  
הרחב איזור : 1 ‏(3)
הרחב איזור : 14 חניון מרכז מורים ‏(2)
הרחב איזור : 15 מתחם שלמה המלך ‏(6)
הרחב איזור : 17 חניון מובילים ‏(1)
הרחב איזור : 18 חניון אלי כהן ‏(2)
הרחב איזור : 7 עיר העתיקה ‏(27)
הרחב איזור : 9 ‏(6)
​​

​​