עליון ימני
 
שירותים מקוונים
מידע לתושב
מידע לעסקים
מידע לעסקים
 
מידע לעסקים
מכרזי שירותים וטובין
שירותים וטרינריים
 
רישיון וחיסון בעלי חיים
מוצרים מן החי
הסדרי חנייה
 
ערעורים ובקשות להישפט
סכומי קנסות חניה
שילוט ואכיפה
רישוי עסקים
ארנונה
מים וביוב
מדור גביית אגרות איכות הסביבה
מידע לתושב
 
מידע לתושב
תורנות בתי מרקחת
חוקי עזר
הסדרי חנייה
 
ערעורים ובקשות להישפט
סכומי קנסות חניה
פינוי אשפה וגזם
רישוי הבנייה
רישוי עסקים
אלפון עירייה
פרסומי עירייה
מוסדות
שירותים וטרינריים
 
רישיון וחיסון בעלי חיים
מוצרים מן החי
דו"חות מבקר העירייה
ארנונה
מים וביוב
חופש המידע
שירותים מקוונים
 
שירותים מקוונים
מוקד עירוני
מוקד מידע ותשלומים
תשלומים
רישום לגנים
מכרזי שירותים וטובין
מערכת מנויים
לוח קח ותן
מכרזי כוח אדם
ראשי
 
באר שבע העיר
 
סמל העיר
היסטוריה
פרויקטים עירוניים
ראשי העיר בעבר ובהווה
ערים תאומות וקהילות מאמצות
קשרים עם  קהילות יהודיות ברחבי העולם
לשכות רה"ע וסגנים
 
ראש העיר
לשכת ראש העיר
לשכות סגנים
מועצת העירייה
 
רשימת חברי מועצה
פרוטקולי ישיבות המועצה
מנכ"ל העירייה
 
מזכיר העירייה
לשכה משפטית
מבקר העירייה
 
הוראות חוק
דו"חות מבקר העירייה
חופש המידע
דובר העירייה
חינוך תרבות וצעירים
 
אודות המינהל
 
תוכניות פדגוגיות חדשניות
תחום החינוך
חינוך קדם יסודי
חינוך יסודי
חינוך מיוחד
 
זכאות להנחות והטבות
תחום תרבות ואומנות
מוסדות
הספריה העירונית
תקנות לתלמידים
 
תקנון לילדי הגנים
תקנון יסודי
תקנון על יסודי
גלריית תמונות
פרסומי מינהל החינוך
פורטל הורים
זכויות התלמיד
וועד ההורים העירוני
תשלומי הורים
איכות סביבה
 
אודות האגף
מבנה האגף
ניקיון העיר
מחזור
 
מכולות מחזור פלסטיק
מחזור קרטון
מחזור נייר
איכות הסביבה
 
חינוך סביבתי והסברה
גנים ונוף
תברואה
 
מדור הדברה
מדור גביית אגרות
שירותים וטרינריים
 
רישיון וחיסון בעלי חיים
מוצרים מן החי
יחידות נוספות
רווחה חברה וקהילה
 
אודות האגף
מבנה האגף
מחלקות לשירותים חברתיים
 
ד' רבתי, ו' החדשה ורמות
בית יציב
הגיל הרך
 
משפחתונים
מעונות יום
המחלקה לרווחת הקשיש
 
קבלת שרות
שרותים ותוכניות
מועדונים ומרכזי יום קשיש
המחלקה לעבודה קהילתית
 
פעילויות לאוכלוסיית יעד
פעיליות שכונתיות
יחידת ההתנדבות
 
פעילות היחידה להתנדבות
ההתנדבות כערך וכדרך חיים
מדור שיקום פיגור ונכויות
 
אנשים הלוקים בפיגור שיכלי
אוכלוסיית השיקום
אוכלוסיית האוטיסטים
אוכלוסיית נפגעי הנפש
מרכזים טיפוליים
 
המרכז לטיפול ומניעת אלימות
המרכז לילד ולמשפחה
טיפול ושיקום נפגעי סמים
 
מרכז חוסן
מרכז קשב לנוער
טיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
דרי רחוב
ילדים ובני נוער בסיכון
תיירות ואומנות
 
מגלים את באר שבע
אתרי תיירות בעיר
מחלקת תיירות
מסלולים בעיר
מסלולי כוכב
מוזיאון הנגב לאומנות
מרכז מבקרים באר אברהם
קישורים לאתרי תיירות בנגב
פיקוח עירוני
 
אודות האגף
מבנה האגף
מחלקת פיקוח כללי
שיטור קהילתי "אשלים"
מחלקת שילוט ואכיפה
מרכז דיווח ובקרה
מדור גביה
מדור תביעות
מחלקת חניה
 
הסדרי חניה
ערעורים ובקשות להישפט
סכומי קנסות חניה
פרויקט תעודת תושב
 
מוקדי הצטרפות
תנאים והנחיות
הנחות במסגרת עירונית
הטבות בבתי עסק נבחרים
קבלת קהל
הנדסה ותשתיות
 
אודות האגף
מבנה האגף
אדריכלות ותכנון עיר
תשתיות מעקב בקרה וביצוע
תקציבים
אתר GIS
רישוי הבניה
פרויקטים
פרסומי ועדת משנה לתכנון ולבניה
 
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ולבניה
פרוטוקולים של רשות הרישוי
פרסומי  הועדה המקומית לתכנון ולבניה
החלטות מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גזברות
 
גזבר העירייה
מבנה האגף
תאום מעקב ובקרה
 
מכרזי שירותים וטובין
היחידה הכלכלית
חשבות
מנהל הכנסות
ארנונה
תקציבים
 
מנהלי כספים
פרסומי הגזברות
מנהל כללי
 
אודות האגף
מחלקת הארועים
מוקד עירוני
מוקד מידע ותשלומים
מחלקת הבטיחות
מחלקת הביטחון
מחלקת המחשוב
רישוי עסקים
משאבי אנוש
 
אודות האגף
מכרזי כח אדם
יחידות עירוניות
 
הרשות העירונית למלחמה בסמים
 
פרויקטים יחודיים
מוקדי סיוע ותמיכה
סמים – מידע כללי
שאלות ותשובות
מעמד האשה
תרבות הדיור
יד לבנים
חברות וגופים עירוניים
 
כיוונים-החברה לתרבות ופנאי
החברה הכלכלית
החברה לניהול אזורי תעשיה ומסחר
תאגיד מי שבע