הצבת ציוד מחוץ לעסק

​בעל עסק המעוניין להציב מקררים, מכונות ברד ושתיה או כסאות ושולחנות מחוץ לעסק, מוזמן לפנות למחלקת שילוט ואכיפה במשרדי אגף הפיקוח, או לחילופין להעביר בקשה בכתב או בעל פה בטלפון.
 

תהליך בקשת רשיון להצבת מקררים, מכונות ברד ושתיה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסק:

  1. הגשת בקשה על ידי בעל העסק
  2. המחלקה שולחת נציג המבצע סקר והסברה בשטח אודות הצבת האלמנטים לרבות הגבלים ועדכון על גובה האגרה
  3. הבקשה מועברת לאישור ודיון במחלקה, ולאחר מכן יוצאת הודעת חיוב לעסק
  4. הפקת רישיון בהתאם

הסכומים צמודים למדד ומשתנים מעת לעת

יובהר כי הצבת שולחנות וכסאות (לרבות מקררים, מכונות ברד ושתיה) יהיו בכפוף לחוק העזר שימור רחובות וכן בהתאם לתקנות ההנגשה החדשות. הרישיון המופק יהיה כפוף לעמידה בכל התנאים הרשומים בו, ואינו תקף במקרים בהם בעל העסק חורג מהנדרש.

ניתן להגיש בקשה רק כאשר בידי המבקש רישיון עסק בתוקף, או כאשר המבקש נמצא בתהליך בקשת רישוי ובינתיים יש לו רישיון עסק זמני.
 

רשימת האגרות לחיוב:

  1. היתר להעמיד כסאות ושולחנות כאמור בסעיף 66 – 841 ₪ (בעד 10 ס"מ ראשונים שניתן להגביהם או חלק מהם, לכל מ"ר נוסף – 142 ₪)
  2. פריטים שאינם כסאות או שולחנות – 420 ₪
  3. היתר כאמור בסעיף 70 – 36 ₪
  4. בעל היתר להעמיד כסאות ושולחנות, ישלם בעד היתר להעמדת פרגוד אגרה נוספת לאגרה ששילם לפי סעיף 1, ששיעורה כשיעור האגרה ששילם בעד ההיתר להעמדת כסאות ושולחנות
 
 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620511108-6205104הרצל 32, באר שבעshilut2@br7.org.il
ימים א'-ה' 08:00-13:00
ימים א',ב',ה' בין השעות 08:30-13:00
יום ג' בין השעות 08:30-13:00 , 16:30-18:30
ביום ד' לא תתקיים קבלת קהל.
​​