הצבת ציוד מחוץ לעסק

​בעל עסק המעוניין להציב מקררים, מכונות ברד ושתיה או כסאות ושולחנות מחוץ לעסק, מוזמן להגיש בצורה מקוונת בקשה להיתר זמני לשנת 2021 להצבת שולחנות וכסאות במרחב הציבורי
 

כללים להצבת כסאות שולחנות ופריטים שונים לבתי אוכל במרחב הציבורי לשנת 2021

 בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020

כללים המתירים הצבת כסאות שולחנות ופריטים שונים:

 • הצבת המתקנים כאמור לעיל תותר במסעדה/בית קפה/בית מאפה/מזון מהיר/גלידריות.
 • הצבת המתקנים כאמור לעיל תתאפשר בכפוף לחתימת בעל העסק  על הצהרה בדבר עמידה בתנאים המפורטים בתקנות שעת חירום  (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף – 2020, לקבלת ה"תו הסגול".
 • הצבת המתקנים כאמור לעיל תתאפשר במדרחוב/מדרכה הגובלת בעסק /פאסז/רחבה ציבורית/ מעברים מקורים/לא מקורים.
 • הצבת המתקנים כאמור לעיל, תתאפשר תוך שמירת מעבר פנוי  שלא יופחת מ-1.5 מ' לשימושם של הולכי רגל תוך הקפדה על חוקי הנגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועל פי כל דין.
 • ההצבה תותר רק בימים ובשעות הפעילות המותרות לבית העסק,  בהתאם לחוק העזר העירוני ועל פי כל ​דין.
 

כללים האוסרים הצבת כסאות שולחנות ופריטים שונים:

 • חל איסור להציב המתקנים כאמור לעיל בתחום חזית של בית עסק אחר, אלא אם התקבלה  הסכמת בעל העסק האחר  לכך.
 • חל איסור להציב המתקנים לעיל,  על כביש/שטחי חניה/שבילי אופניים/שטחי גינון.
 • חל איסור להציב המתקנים לעיל תוך הפרעה וחסימת מעבר הולכי רגל  ומוגבלים בניידות.
 • חל איסור לקבע מתקנים כאמור לעיל לקרקע, לתשתיות ולמתקנים עירוניים. המתקנים יהיו ניידים בלבד.
 • חל איסור להשאיר את המתקנים במרחב הציבורי בימים ובשעות בהם העסק לא פעיל.
 • חל איסור להצבת המתקנים במקומות אשר עלולים לסכן את שלומם, בריאותם וחופש תנועתם של משתמשי הדרך.​

 

תהליך בקשת רשיון להצבת מקררים, מכונות ברד ושתיה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסק:

 1. הגשת בקשה על ידי בעל העסק
 2. המחלקה שולחת נציג המבצע סקר והסברה בשטח אודות הצבת האלמנטים לרבות הגבלים ועדכון על גובה האגרה
 3. הבקשה מועברת לאישור ודיון במחלקה, ולאחר מכן יוצאת הודעת חיוב לעסק
 4. הפקת רישיון בהתאם

 
הסכומים צמודים למדד ומשתנים מעת לעת

יובהר כי הצבת שולחנות וכסאות (לרבות מקררים, מכונות ברד ושתיה) יהיו בכפוף לחוק העזר שימור רחובות וכן בהתאם לתקנות ההנגשה החדשות. הרישיון המופק יהיה כפוף לעמידה בכל התנאים הרשומים בו, ואינו תקף במקרים בהם בעל העסק חורג מהנדרש.

ניתן להגיש בקשה רק כאשר בידי המבקש רישיון עסק בתוקף, או כאשר המבקש נמצא בתהליך בקשת רישוי ובינתיים יש לו רישיון עסק זמני.
 

רשימת האגרות לחיוב:

 1. היתר להעמיד כסאות ושולחנות כאמור בסעיף 66 – 841 ₪ (בעד 10 ס"מ ראשונים שניתן להגביהם או חלק מהם, לכל מ"ר נוסף – 142 ₪)
 2. פריטים שאינם כסאות או שולחנות – 420 ₪
 3. היתר כאמור בסעיף 70 – 36 ₪
 4. בעל היתר להעמיד כסאות ושולחנות, ישלם בעד היתר להעמדת פרגוד אגרה נוספת לאגרה ששילם לפי סעיף 1, ששיעורה כשיעור האגרה ששילם בעד ההיתר להעמדת כסאות ושולחנות
 
 

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-620511108-6205104הרצל 32, באר שבעshilut2@br7.org.il
ראשון עד חמישי 13:00-8:00
ראשון, שני, שלישי וחמישי 13:00-8:30
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
​​