בקשה להצבת שלט

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטי המבקש
יש למלא תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורתיש למלא לפי המבנה הבא: 052-1234567

פרטי השלט/יםהמסמכים הנדרשים לטיפול בבקשה

גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
גודל קובץ עד 5 mb
​​