פריט רישוי
תיאור
קבצים מצורפים

8.9 - מוסך מכונאות כללית פחחות וצביעה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
31
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעמודת "מדיניות העיריה" שבטבלה זו יפורטו הגדרות הייעודים כהגדרתם בתכניות (תב"ע), כאשר ייתכנו שינויים בין תכניות (תב"ע) שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד: כל האמור בעמודה זו מהווה דרישות במסגרת רישיון עסק.
להבהרות בנושא - אנא פנייתכם לאגף הנדסה. 
הדרישות בעמודה  "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" מתחלקים גם הם לדרישות במסגרת הליך רישוי עסק ודרישות לפי חיקוק נוסף.

 

פריט ​ תיאור העסק טעון הרישוי​ קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי​ דרישות במסגרת רישיון עסק​ דרישות לפי חיקוק נוסף​ מדיניות העירייה​
8.9א'​ מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)​ אתר ממשל זמין - פריט 8.9א' מוסך, מכונאות כללית, פחחות וצביעה. אזורי תעשייה עמק שרה והאזורים המסומנים במפה. ​

 

המפרטים שלהלן, הנם סיכום דרישות עיריית באר-שבע הן במסגרת הדרישות להוצאת רישיון עסק והן דרישות נוספות של הרשות לפי חיקוק נוסף, הבאות כתוספת לדרישות נותני האישור הארציים, לכל פריטי הרישוי כפי שמופיע במפרט האחיד הארצי.