בריאות הציבור בעסקים

עיקרי פעילות המחלקה

  • רישוי ופיקוח על עסקים הפועלים בתחום המזון – מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, הסעדה (קייטרינג), אולמי שמחה, גני אירועים ומרכולים.
  • רישוי ופיקוח על עסקים המבצעים טיפולים לא רפואיים בגוף האדם כמו מספרה, טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור.
  • רישוי ופיקוח על בריכות שחיה ומקוואות.
  • טיפול במפגעי תברואה ואירועים העלולים לסכן את בריאות הציבור.
 

חלוקה לאזורים וסוגי עסקים

עבודת צוות התברואניות מתבצעת בעיקרה עפ"י חלקות העיר לאזורים גיאוגרפיים והצבת תברואנית כאחראית על כל אזור. בנוסף לחלוקה לפי אזורים, מתייחס סידור העבודה גם לחלוקת העבודה עפ"י סוגי העסקים, כמו: אולמות שמחה, בריכות שחיה, מקוואות, מלונות וכדומה.
 
יודגש כי המחלקה מטפלת בכל העסקים טעוני רישוי מהיבטים תברואיים ברחבי העיר. תדירות הביקורות עומדת בממוצע של ביקורת בבית העסק אחת לשלשה חודשים, כאשר התדירות של הביקורות משתנה עפ"י הנסיבות, למשל בעסקים גדולים של מזון נערכות הביקורות בתכיפות גבוהה יותר.
 

תהליכי העבודה

התברואנים מבקרים בעסקים , אשר ברובם עסקי מזון, ומסבירים לבעלי ומנהלי העסקים מה עליהם לעשות כדי לעמוד בדרישות התברואיות ואחרות וזאת לצורך קבלת רישיון עסק. ביקורות נעשות גם בעסקים המתנהלים עם רישיון עסק כחוק, אולם יש צורך לבדוק אם הם מקפידים על שמירת תנאי רישיון העסק ועל תנאים תברואיים נאותים כנדרש. בתום הביקורות נמסרים לבעלי העסקים דו"חות כתובים ובהם מפורטים הליקויים שנמצאו וכן ניתנים הסברים המפרטים מה עליהם לעשות על מנת לתקן ליקויים אלה.
 
במידה ומתברר כי העסקים אינם עומדים בדרישות, מחלקת התברואה מעבירה ללשכה המשפטית דו"חות עבירה וזאת לצורך הגשת כתבי אישום לבית המשפט. דו"חות העבירה נרשמים בגין ניהול עסק ללא רישיון ו/או הימצאות מפגע תברואה בעסק.
 
הלשכה המשפטית מדווחת על מהלך ותוצאות ההליכים המשפטיים שננקטו ועל גזרי הדין שהוטלו. לרוב בית המשפט מוציא צו סגירה לעסקים המתנהלים ללא רישיון עסק ו/או קנסות כספיים. צווים אלה בדרך כלל אינם מיידים ולבעל העסק ניתנת שהות נוספת לצורך הסדרת רישיון העסק. אולם, אם מדובר בעסק המסכן את שלום הציבור ניתנת הזכות לאגף רישוי העסקים לערוך שימוע ולהמליץ לראש העיר להוציא צו סגירה מנהלי מידי לעסק.
 
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-6463753 08-6463796gilia@br7.org.ilבניין העירייה
ימים ב', ה' 9:00-13:00
יום ג' 16:30-19:00 (סגירת דלתות בשעה 18:30)
ימים א', ד' 9:00-11:00
ימים ב', ה' 14:00-15:30
יום ג' 9:00-12:00