רשימת עורכי בקשות

לנוחיותכם, מצורפת בזאת רשימת מתכננים מורשים אשר עברו תדריך באגף רישוי עסקים

יודגש כי, אין אגף רישוי עסקים אחראי על איכות העבודה ו/או התשלום עבורה.
תשומת לבכם מופנית לניסיון המתכננים בתחומי העיסוק הרלוונטיים. הניסיון המפורט בטבלה נקבע בהתאם להצהרתו של כל מתכנן.

כמו כן, אין בפרסום רשימה זו כדי לחייב  אתכם להיעזר במתכנן כלשהו מהמופיעים בה והנכם רשאים להיעזר בכל בעל מקצוע מורשה אחר.

חשוב להשוות בין בעלי מקצוע.  בקשו המלצות מבעלי עסקים אחרים שהמתכנן סיפק להם את שרותיו, הקפידו שבעל המקצוע התמחה בעסק דומה בגודלו במורכבותו וכי זכה לשבחים על עבודתו אצל אחרים.

בדקו היטב כי התכנון של העסק בידי המתכנן טוב בעיניכם וניתן לביצוע.
דרשו ממנו שיסביר כל שינוי וכל דבר המחייב בניה והשקעה בעסק עפ"י התוכנית.

כאשר מגישים תוכנית עסק, עליכם להיות מעורבים בתכנון ובשינויים הנדרשים מטעם הרשויות.
לאחר אישור התוכניות, יתכן וידרשו התאמות ולכן חשוב שתהיו מעורבים בתכנון לפרטיו.

אם עליכם להסדיר היתר בניה ו/או שימוש חורג, מומלץ שתיבחנו אפשרות לקחת אותו בעל מקצוע מוסמך לצורך הגשת תוכניות עסק וכן לצורך הסדרת היתר הבניה.

משך הזמן העומד לרשותכם מרגע הגשת הבקשה להיתר בניה ועד קבלת ההיתר הינו שנה אחת בלבד. 
לכן, מומלץ לרכוש שרותיו של בעל מקצוע מוסמך להסדרת ההליך כולו מרגע הגשת הבקשה להיתר בניה ו/או הבקשה לרישיון עסק עד לקבלת היתר הבניה/רישיון העסק. 
עליכם חלה החובה לוודא שההליכים להסדרת ההיתר אכן מטופלים כראוי ע"י המתכנן שבחרתם.

חוות דעת מקדמית – אם בכוונתכם להקים עסק מורכב, מומלץ שתגישו מבעוד מועד באמצעות המתכנן שבחרתם, בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהגורם המאשר הדומיננטי לעסק, בד"כ משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה.

חוות הדעת ניתנת בצירוף התוכנית שאושרה הכוללת את הסידור הפנימי שעליכם לבצע בעסק.
חוות דעת זו מחייבת את כל הצדדים לפעול על פיה: הרשות המקומית, הגורם המאשר ואתכם.

בטרם חתימה על הסכם שכירות או רכישת נכס, מומלץ שתיבחנו התאמתו לתוכניותיכם ולדרישות החוק, הן מבחינת היעוד והן מבחינת הסידור הפנימי המתבקש, בכלל זאת התשתיות.


רשימת עורכי בקשות

שם המתכנןטלפוןכתובת מיילתעודת מקצוערישוי זמיןניסיון בעריכת תכניות
מפעלים ליצור מזוןבתי אוכלעסקים כללים
טל איתן054-9711505Marathon.pr@gmail.comהנדסאי בניין
 •  
9 שנים9 שנים9 שנים
אורן אוהד050-4705556Ohad@ohadoren-arc.comהנדסאי אדריכלות
 •  
 12 שנים12 שנים12 שנים
ברבי רחל054-6370033Ba.racheli7@gmail.comהנדסאית אדריכלות
 •  
-12 שנים12 שנים
טטיאנה אושקוב050-5757618Tanya_ushkova@walla.comהנדסאית אדריכלות
 •    
7 שנים10 שנים10 שנים
נעמן שמואל054-4555644shmuelarc@gmail.comהנדסאי אדריכלות
 •  
36 שנים36 שנים36 שנים
גרינבורג פרידה050-3133571Fridageren@gmail.comמהנדסת בניין
 •  
23 שנים23 שנים23 שנים
אודי ונועה 050-6666672Nu.archdesign@gmail.comהנדסאית אדריכלות
 •  
6 שנים6 שנים6 שנים
קוזיחי משה052-3900405Kozihi10@gmail.comהנדסאי בניין
 •  
-4 שנים4 שנים
ריקרדו052-4670579Ricardok.arc@gmail.comאדריכל
 •  
  שנים 6 שנים 24 שנים 24
מנקין יאנה054-5821285Yampro2012@gmail.comהנדסאית אדריכלות
 •  
-8 שנים8 שנים
יחיאל תמרי054-2342416Timrod@netvision.net.ilמהנדס בניין
 •  
35 שנים35 שנים35 שנים
צרפתי תומר052-6322190tomertarch@gmail.comהנדסאי אדריכלות
 •  
שנתיים8 שנים8 שנים
רימה יפה וגיא054-2463066Rimi855@gmail.comהנדסאית אדריכלות
 •  
9 שנים9 שנים9 שנים
משרד אדריכלים-פיני דן054-4631688

08-6276852
pinidanarch@gmail.comעורך תכניות
 •  
33 שנים33 שנים33 שנים
גדעוני יורם052-2764862Yoram.gidoni@gmail.comהנדסאי אדריכלות
 •  
22 שנים22 שנים30
אלעוברה חאלד050-7912053Ar.en.haled@gmail.comהנדסאי אדריכלות
 •  
12 שנים12 שנים12 שנים