רישוי עסקים

 
 
עיריית באר שבע מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת, מוטלת עליה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה. לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה.

 

מטרות חוק רישוי העסקים

לחוק רישוי עסקים מספר מטרות משמעותיות וביניהן:
 
  • שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • שמירת שלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
  • מניעת סכנות של מחלות מבעלי חיים ומניעת  זיהום מקורות המים
  • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים  הנוגעים לתכנון ולבניה
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות
 

תהליך רישוי העסק

התהליך לקבלת רישיון עסק מורכב ולעיתים מתפרס על פני מספר חודשים וזאת מאחר והוא תלוי בהכנתם ובהגשתם של מסמכים וטפסים שונים. תהליך זה תלוי במעורבותם של גורמים מאשרים שיש לקבל התייחסותם, ועל מנת לקבל רישיון העסק, יהיה עליכם  לבצע דרישותיהם ולקבל אישורם לבקשה. לפיכך, חשוב שהבקשה לקבלת רישיון עסק תוגש מבעוד מועד, כך שניתן יהיה לקבל את רישיון העסק מוקדם ככל שניתן. כמו כן, בטרם חתימה על הסכם שכירות או רכישת נכס, מומלץ ביותר לסור למשרדי האגף ולבחון התאמתו של המבנה למהות העסק שאותו בכוונתכם להקים.
 

חזון האגף לרישוי עסקים

האגף לרישוי עסקים שם לו למטרה לפעול לקיום דיני רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי, להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח. האגף עושה כל שביכולתו על מנת לשפר ולייעל את רמת השירות עבורכם, המשקיעים ובעלי העסקים בבאר שבע המהווים חלק מרכזי ובלתי נפרד בהנעת וחיזוק הכלכלה בעיר. הנהלת האגף וצוות עובדיו עומדים לרשותכם לכל שאלה, בקשה או הבהרה.
 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
שעות קבלת קהלמסנןשעות מענה טלפונימסנן
08-646385808-6840084soniam@br7.org.ilבניין העירייהזימון קבלת קהל מקוון ביום רביעי 13:00-9:00

קבלת קהל פרונטלית:
שני וחמישי 13:00-9:00,
שלישי 19:00-16:30 (18:30 סגירת דלתות)
ראשון ושלישי 12:00-9:00,שני וחמישי 15:30-14:00 
​​