רשימת מפקחי רישוי עסקים

שמות המפקחים באגף רישוי עסקים שהוסמכו ע"י ראש העירייה  ע"פ  סעיף 28 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח -1968

הסמכת ראש העירייה : " אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן "החוק") ולאחר שהוכשרו כדין, אני מסמיך כמפקחים לעניין הסמכויות המנויות בסעיף 28 א' לחוק את עובדות ועובדי עיריית באר שבע הרשומים להלן:

 • ארץ קדושה שמעון
 • בן סימון אורית
 • גונצ'רוק לריסה
 • הינדי רמי
 • זיו יואב
 • זינגר יבגניה
 • זרקה אסף
 • טריפולסקי ילנה
 • כנען חן
 • לוי אורית
 • לוי רן
 • מודאייב מרינה
 • מרשון ליליה
 • פישילביץ אנה
 • פלדמן אירינה
 • קומר אלבינה
 • קרץ עינב

הסמכה זאת תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.
היום: ‏טו' טבת תשפ"א-‏29 דצמבר 2020