היחידה לאיכות הסביבה

תפקידיה היחידה לאיכות הסביבה בעיר באר שבע הם:
  • מניעה וצמצום מפגעים סביבתיים שונים כגון: רעש, זיהום אוויר וקרקע, חומרים מסוכנים, אסבסט וקרינה בלתי מייננת.
  • מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ולרישוי עסקים
  • טיפול בתלונות הציבור  לגבי מטרדים  סביבתיים.
 
עבודת המחלקה  חוצה ארגון באופייה וקשורה לתחומי הפעילות של מחלקות אחרות בעירייה על כן לעתים קרובות קיימת עבודה משותפת בין המחלקות.
 

תכנון סביבתי

בדיקת ההיבטים הסביבתיים וייעוץ לוועדות התכנון ולהנהלת העיר בכל הנוגע לתוכניות בנין ערים ותוכניות בניה ופיתוח. טיפול בפרויקטים של עיצוב סביבתי, שיקום מבנים ואתרים, שיפור חזות הרחוב ושילוט.
 

מטרדי רעש

היחידה פועלת לצמצום חשיפת הציבור והסביבה לרעש בנושאים הבאים:
טיפול בפניות ציבור ובדיקת מפגעי רעש ממקורות רעש שונים כגון: עסקים, מבני ציבור, ציוד מיזוג וקירור, אתרי בניה, אירועים ועוד.
מתן תנאים מיוחדים בנושא רישוי עסקים והיתרי בניה למניעה עתידית של מפגעי רעש.
 

חומרים מסוכנים

ביצוע ביקורות שוטפות במפעלים ועסקים המחזיקים חומרים מסוכנים ומתן  דרישות סביבתיות.
 

רישוי עסקים

במסגרת הטיפול ברישוי עסקים, מצורפים תנאים מיוחדים לכל בקשה לרישיון.
  

אסבסט

היחידה פועלת להסדרת פינוי אסבסט צמנט/פריך עפ"י הנחיות הועדה הבין משרדית לאבק מזיק.
מוצרי האסבסט מתחלקים לרוב ל-2 סוגים: אסבסט פריך ואסבסט צמנט.

במידה וחלקי האסבסט אינם מתוחזקים כראוי (לוחות אסבסט שבורים וסדוקים ברמה של למעלה משליש משטח המבנה העשוי אסבסט צמנט) הדבר עלול לגרום לשחרור סיבי אסבסט לאוויר ולסכן את בריאות הציבור.  
 
 

איכות אוויר

קיימות באזור באר שבע  תחנות ניטור אויר המודדות מזהמי אוויר ונתונים מטאורולוגים.
בתעשייה נמצאים תחת פיקוח ואכיפה מפעלים / עסקים אשר בהם פוטנציאל לזיהום קרי: נגריות, מצבעות, מפעלי כימיים ועוד.
 

שפכים תעשייתיים

היחידה שמה דגש על קיום תקנות וחוקים סביבתיים במפעלים ועסקים במטרה לשמור על מקורות מים ומניעת זיהומם באמצעות: 

היחידה מפקחת על כל העסקים בתחום זה, כאשר הדגש ניתן למפעלים הפולטים מתכות כבדות, שומנים ושמנים. 

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים

  
  
  
  
שעות מענה טלפונימסנןשעות קבלת קהלמסנן
08-684027008-6840277זלמן שניאור 10, באר-שבעenvirounit@br7.org.il
חמישי 13:00-9:00– לתושבים
שלישי 16:00-8:30– לקבלנים/יזמים/ אדריכלים בתיאום מראש
שלישי 18:30-16:30– לתושבים
שלישי 8:30-16:00 לקבלנים/יזמים/ אדריכלים בתיאום מראש
שלישי 16:30-18:30 - לתושבים
חמישי 9:00-13:00 לתושבים בלבד
 
 

צוות המחלקה

  
  
  
  
  
  
בת אל כנפומזכירת היחידה לאיכות הסביבה08-6840270זלמן שנאור 10 באר שבעenvirounit@br7.org.il
לריסה מלמדמנהלת היחידה לאיכות הסביבה08-684027008-6840277זלמן שניאור 10envirounit@br7.org.il
חנן רוסבירכז ייעוץ סביבתי 08-684027008-6840277זלמן שניאור 10 envirounit@br7.org.il
לילה מרשוןרכזת תעשיה ואכיפה08-684027008-6840277זלמן שניאור 10 envirounit@br7.org.il