מספר מכרז
שם מכרז
עלות מסמכי המכרז
תאור המכרז
תאריך עדכון
תאריך אחרון להגשה
לפרטים נוספים
זוכה במכרז
קבצים
תשלום מקוון
קבצים מצורפים

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר יועצים – עיריית באר-שבע

שתף מישהו:
מספר מכרז:הליך 8/2018
תאריך עדכון:05/02/2018
תאריך אחרון להגשה:04/03/2018
עלות מסמכי המכרז:את מסמכי הבקשה ניתןלקבל, ללא תמורה, במשרדי העירייה, בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00 , או באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת: www.beer-sheva.muni.il . מסמכי הבקשה יוגשו בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים.
קבצים מצורפים:

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים -פברואר 2018.

פרוטוקול שאלות הבהרה- פברואר 2018- סופי.

פרוטוקול שאלות הבהרה 2- פברואר 2018 - עותק.

תיאור:

עיריית באר שבע מזמינה להגיש מועמדות להיכלל במאגר יועצים של העירייה. תשומת הלב לשינויים במסמכי ההליך

פרטים נוספים:

ניתן לפנות למחלקת התקשרויות וביטוח, בחדר 129 בבניין העירייה טל: 08-6463804/705; פקס: 08- 6463630 בדוא"ל hitkash@br7.org.il​​