מספר מכרז
שם מכרז
עלות מסמכי המכרז
תאור המכרז
תאריך עדכון
תאריך אחרון להגשה
לפרטים נוספים
זוכה במכרז
קבצים
תשלום מקוון
קבצים מצורפים

גיבוש תכנית אסטרטגית למטרופולין באר שבע עד לשנת 2030

שתף מישהו:
מספר מכרז:מכרז מס' 14/2018
תאריך עדכון:04/07/2018
תאריך אחרון להגשה:22/05/2018
זוכה במכרז: TASC תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ
זוכה במכרז: TASC תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ
קבצים מצורפים:

מכרז תכנית אסטרטגית מעודכן לפרסום 18.4.18.

פרוטוקול הבהרה מספר 1- מכרז תכנית אסטרטגית

פרוטוקול הבהרה מספר 2- מכרז 14-2018 תכנית אסטרטגית.

פרוטוקול הבהרה מספר 3- מכרז תכנית אסטרטגית

פרטים נוספים: