שם מכרז
מספר מכרז
תיאור המכרז
תאריך עדכון
תאריך אחרון להגשה
לפרטים נוספים
קישור לקובץ
קבצים מצורפים

וועדת קבלה כלבן/ית לכלביה העירונית במחלקה הווטרינרית

שתף מישהו:
מספר מכרז:וועדת קבלה
תאריך עדכון:13/03/2019
תאריך אחרון להגשה:31/03/2019 16:00

פרטים נוספים:  1. בקשות להשתתף בפני ועדת קבלה בצרוף תיאור תולדות חיים, ניסיון, המלצות ותעודות, המעידות על הכישורים הרשומים לעיל, וכן שאלון/בקשה למשרה פנויה, יש להגיש באגף משאבי אנוש
    או לפקס 08-6840670 או במייל barr@br7.org.il  בציון שם המשרה עבור בר .
  2. טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר העירייה  www.beer-sheva.muni.il.

    בלינק "דרושים" פרטים נוספים: טל': 08-6840499 שלוחה 3  בר רביבו.

    מועד אחרון להגשת מועמדות הינו עד יום: יום ראשון כ"ד באדר ב' תשע"ט 31.3.2019 שעה – 16:00