שם מכרז
מספר מכרז
תיאור המכרז
תאריך עדכון
תאריך אחרון להגשה
לפרטים נוספים
קישור לקובץ
קבצים מצורפים

וועדת קבלה - מנהל/ת חשבונות באגף תקציבים – ( 2 משרות )

שתף מישהו:
מספר מכרז:וועדת קבלה
תאריך עדכון:30/06/2020
תאריך אחרון להגשה:16/07/2020 16:00
קובץ מצורף:מפרט משרה

פרטים נוספים:

בקשות להשתתף בפני ועדת קבלה בצרוף תיאור קורות חיים, ניסיון, המלצות ותעודות, המעידות על הכישורים הרשומים לעיל, וכן שאלון/בקשה למשרה פנויה, יש להגיש בפקס 08-6844131 או במייל barr@br7.org.il  בציון שם המשרה עבור בר.
טפסים להגשת בקשות ניתן להוריד מאתר העירייה  www.beer-sheva.muni.il. בלינק " דרושים " פרטים נוספים: טל': 08-6840499 שלוחה 8 בר רביבו.
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו עד יום: חמישי, כ"ד בתמוז תש"פ 16.7.2020 עד השעה – 16:00