דוחות שנתיים - חוק חופש המידע

תושבים יקרים,
כאן תוכלו לעיין בדו"חות המפורסמים מטעם הממונה על חופש המידע עפ"י חוק חופש המידע השנ"ח-1998.
 
  
קובץ
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006